Herstelwerkzaamheden

advertisement
Charline van Vliet en
Ulrike van Anrooy



Studenten SPH
Afstudeeronderzoek
Lectoraatonderzoek






Onderzoek
Filmpje “herstel”
Theorieën
Conclusie
Aanbevelingen
Vragenrondje


Aanleiding
Hoofdvraag onderzoek: Hoe verloopt het proces van herstel
bij mensen met een psychische ziekte(n)/aandoening(en) en
zijn er eventuele overeenkomsten in deze vormen van
herstel?
Onderzoeksvragen
1. Hoe verloopt het proces van herstel bij cliënten met (een)
psychische ziekte(n)/aandoening(en)?
2. Wat is de betekenis van het betrekken van
ervaringsdeskundige professionals bij verschillende fasen van
een onderzoek naar herstel bij mensen met psychische
ziekte(n)/ aandoening(en)?


Respondenten
Model van Gagne (4 fasen)
1. Overweldigd worden door de aandoening;
2. Worstelen met de aandoening;
3. Leven met de aandoening;
4. Leven voorbij de aandoening.



Zelfherstel
Herstelondersteunend werken


Herstel is een persoonlijk en uniek proces.
Ervaringsdeskundigen zijn een meerwaarde
voor het doen naar onderzoek.
Overige conclusies:
 Medicatie belangrijke basis voor herstel.
 Bevorderende en nadelige factoren.
Is present.
 Gebruikt professionele referentiekader.
 Maakt ruimte voor het persoonlijke verhaal.
 Herkent en stimuleert eigen kracht van
patiënt.

Erkent, benut en stimuleert de
ervaringsdeskundigheid van de patiënt.
 Erkent en stimuleert de ondersteuning van de
patiënt door belangrijke anderen.
 Gericht op het verlichten van lijden en het
vergroten van eigen regie en autonomie.








Zelf willen herstellen, dus eigen kracht
inzetten.
Medicatie in nemen
Praten over gevoelens/ gedachten
Tonen van emoties
Vinden van een rol in de maatschappij
Nemen van rust, regelmaat en structuur
Stabiliteit
Bedankt voor uw komst!
Download