VroegdetectiePresentatie20151006

advertisement
Voortekenen herkennen
En daardoor hopelijk…
Erger voorkomen
Even voorstellen
 Persoonlijk:
 Vader van
 Partner van
 Ook voor anderen:





Kaderlid / Projectmedewerker Ypsilon
Actief als belangenbehartiger
Actief in gemeente
Actief in trajecten rond kwaliteitsverbetering in de zorg
Familiecafé
Wie hebben we in de zaal?
Relatie






Ouders van?
Broers / Zussen van?
Partners van?
GGZ-Cliënten?
Werkzaam in de zorg?
Anders?
Aandoening







Psychose / Schizofrenie?
Bipolaire stoornis?
Verslaving?
PTSS?
Autisme spectrum?
(nog) Geen, maar wel risico
Anders?
Vroegdetectie: Definitie
Door methodisch onderzoek bepalen of
iemand een verhoogd, hoog of ultra hoog
risico heeft om in de toekomst psychische
klachten te krijgen
Vroegdetectie Algemeen
-
Voorkomen is beter dan genezen.
Een goed begin is het halve werk
Verwacht positief effect op verergering en kans op herstel
Vals positieven
Vals Negatieven
Met huidige stand van wetenschap nog geen 100% voorspellingen te
doen
(GGZ) Preventie in het algemeen
 Betere kans op herstel bij preventief optreden
 Organisatie van de zorg
 Gemeente
 GGZ-Instelling
 Vrij gevestigde therapeuten
 Stadium van aandoening
 Specifiek per aandoening of algemeen?
 Crisiskaart / Signaleringsplan / Triadekaart
GGZ-Preventie
 Voorkomen van transitie naar ernstiger stadium
 Niet alleen voor eerste crisis
 Terugvalpreventie
Aandoening specifiek
 Vroege signalen bij …..




Psychosen
Eetstoornissen
Depressie
Anders?
Vroegsignalering / preventie mogelijk bij
 Psychosen
 Alcoholgebruik
 PTSS bij kinderen
 Autisme
 Dementie
 Depressie
Filmpje over voortekenen.
 Ook voor andere aandoeningen
 Herkenbaar?
Voortekenen







Wat zijn onze ervaringen?
Waar op letten?
Verstoring “normale” ontwikkeling en leef ritme
Specifiek per aandoening
Vroege, meestal milde symptomen
Verschil tussen achteraf en voorspellende werking
Triadekaart / Signaleringsplan / Crisiskaart
Riscicofactoren






Erfelijkheid
Volgende levensfase
Voorgeschiedenis
Culturele achtergrond
Heftige gebeurtenis
Middelen gebruik
Vroege Symptomen
 Verstoring van standaard patronen
 Anders of ten aanzien van wat men is gewend afwijkend gedrag
Wie kent er nog meer?
Wat doen bij signalen?




Raak niet in paniek
Raadpleeg eerst de huisarts
U bent overbezorgd….
Privacy…Beroepsgeheim….




Heb begrip en geduld
Verzamel betrouwbare informatie
Zoek steun voor jezelf
Niet forceren dat hulp gezocht
wordt
Hulpmiddelen
 Informatie
 Vragenlijsten (PQ-Lijsten)
 E-Health
Nog een filmpje
 Herkenbaar?
Huidige praktijk: Psychosepreventie






VIP-Teams / NVP
ACT / FACT Teams
Transities / Hoog risico / Ultra hoog risico / Eerste psychose
Ontwikkeling zorgstandaard (EBRO Modules)
Vroeg toe te passen interventies
Familiebeleid van teams en instellingen
Huidige praktijk: Bekende vroege kenmerken
psychose





Teruggetrokken gedrag
Schuw of angstig zijn
Concentratie problemen
Prikkelbaar zijn
Verminderde prestaties op school /
werk
 Slaapproblemen
 Wantrouwend zijn
 Praat in zichzelf
 Zegt zaken waar te nemen die er in
werkelijkheid niet zijn
 Onlogische gedachten
Bron: gezondheidsplein.nl
Meer informatie te vinden op:
 www.helpikhebeenpsychose.nl
 www.psychiatrie-nederland.nl/kennisbank
 Filmpjes op youtube: zoek op “Vroegsignalering”
of zoek op “Doe even normaal”
 www.rino.nl/aanbod/622.15.01 (voor zorgverleners) Of zoek op
preventie / vroegsignalering
 www.abctwente.nl (Vragenformulier)
 Andere zoektermen: zelftest + aandoening
 http://www.psyned.nl/zelf-test-psychologisch
Vragen?
Download