`VERLOREN JAREN`: 3 JAAR LANG EEN PSYCHOSE Maandag 28

advertisement
‘VERLOREN JAREN’: 3 JAAR LANG EEN PSYCHOSE
Maandag 28 maart a.s. om 19.30 uur start het GGz Informatiepunt de 37e Week van de Psychiatrie
met de film ’Verloren Jaren’. Filmmaker en ervaringsdeskundige Bas Labruyère zal zelf deze
avond aanwezig zijn bij de filmvoorstelling en is na afloop beschikbaar voor uw vragen. De film
duurt 65 minuten en na afloop is er ruime gelegenheid om na te praten.
Bart studeert aan de filmacademie als het noodlot toeslaat. De student kampt met zijn eerste
psychose, maar weigert hulp te zoeken zodat hij steeds verder aftakelt. Bart wordt gespeeld door
Wouter de Jong, bekend geworden door zijn rol als Milan Verhagen uit Goede Tijden, Slechte
Tijden. Andere acteurs zijn onder andere Frederik de Groot en Sijtze van der Meer.
Het scenario van de dramafilm is gebaseerd op ervaringen van Bas Labruyère. De 35-jarige
regisseur heeft de ziekte schizofrenie en heeft zelf te kampen gehad met psychosen. Pas na drie
jaar liet hij zich opnemen in een psychiatrische kliniek. Na zijn herstel schreef hij een brief om zijn
ervaringen met zijn familie en vrienden te delen. Gestimuleerd door zijn behandelaar Wim Veling,
besloot hij de brief te verfilmen.
Verloren Jaren is de eerste film waarbij de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige
een psychose ervaart. Hierdoor kunnen sommige kijkers de film als confronterend ervaren. Het
project is tot stand gekomen dankzij steun van AstraZeneca, Stroom Den Haag, Fonds Nuts Ohra
en Stichting Koningsheide. Met de film willen de betrokkenen aandacht vragen voor de eerste
tekenen van psychosen. De film is geproduceerd door JensenFrisbee in samenwerking met het
Haagse Parnassia, psycho-medische zorg.
Jaarlijks krijgen zo’n 3000 Nederlandse jongeren een eerste psychose. Hoewel dat vaak
onverwacht lijkt te gebeuren, zijn er meestal toch voortekenen. Omdat deze vaak niet worden
herkend, is hun leven al behoorlijk ontwricht wanneer ze hulp zoeken. Hoe eerder een psychose of
de voortekenen daarvan wordt behandeld, hoe minder ingrijpend het is en des te beter de
herstelmogelijkheden zijn.
www.verlorenjaren.nl
Download