Body-Wise + - Curium-LUMC

advertisement
Curium–LUMC
Curium-LUMC is hèt academisch centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland noord en MiddenHolland, met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.
Curium-LUMC is bestuurlijk onderdeel van het Leids
Universitair Medisch Centrum. Gezinnen kunnen bij
Curium-LUMC terecht voor onderzoek en specialistische
behandeling ten behoeve van kinderen met complexere
psychiatrische problemen.
Wij stellen ons tot doel diagnostiek en behandeling te
bieden aan gezinnen die in hun ontwikkeling bedreigd
zijn vanwege meerdere problemen, waaronder de
aanwezigheid van kinderpsychiatrische stoornissen bij
één of meerdere kinderen. Onze behandeling beoogt
niet alleen het verminderen van de symptomen van de
stoornis maar ook het blijvend verbeteren van de
kwaliteit van leven en het functioneren van het gezin.
Naast patiëntenzorg verrichten wij wetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van de verbetering van
behandelingen, leiden wij nieuwe collega’s op en geven
wij onderwijs aan studenten in ons vakgebied.
Informatiefolder
voor ouders en verwijzers
over:
Body-Wise +
Behandeling van de gevolgen van een
chronische lichamelijke aandoening
Zorgprogramma
Consultatieve en Liaisonpsychiatrie
Onderdeel van ons behandelaanbod vormt de
behandeling Body Wise+. U leest in deze folder meer
over de inhoud en de doelen ervan. Elke behandeling is
maatwerk. Vooraf spreken gezin en behandelaar
specifieke doelstellingen af.
Aanmelden bij Curium-LUMC
Kinderen en jongeren kunnen bij Curium-LUMC
aangemeld worden voor diagnostiek en behandeling als
zij in het bezit zijn van een geldige verwijzing.
Aanmelden bij Curium-LUMC kan via internet:
www.curium-lumc.nl/aanmelding/
Curium-LUMC
Academisch centrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest
Telefoonnummer receptie: (071) 515 9600
Meer informatie? Kijk op onze website
www.curium-lumc.nl
mei 2016
Behandeling
Omgaan met gevolgen
van een chronische
lichamelijke aandoening
De gevolgen van een chronische lichamelijke
aandoening zijn lastig en vervelend voor
kinderen en jongeren en voor hun ouders.
Kinderen en jongeren hebben te maken met
ziekenhuisopnames, medische behandelingen
en ingrepen. Ook hebben ze vaak te maken
met lastige vragen van leeftijdsgenoten. Soms
kunnen kinderen en jongeren als gevolg van
de klachten niet of minder vaak naar school.
Uitgaan of spelen en sport of een hobby
beoefenen kunnen ook minder goed gaan.
Body - Wise +
Indicatiecriteria
Het behandelprogramma is bedoeld voor kinderen
en jongeren:

met een langdurige of chronische lichamelijke
aandoening

die door de klachten beperkt worden in hun
functioneren

die open staan voor verbetering van hun
functioneren door gedragsaanpassingen

waar samenwerking met ouders mogelijk is
om de veranderingen te ondersteunen

met voldoende verstandelijke vermogens

in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar
Body-Wise+
is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor kinderen en
jongeren met een chronische aandoening. Dit
programma kan zowel voor groepsbehandeling
als voor individuele behandeling gebruikt
worden.
Body-Wise+
bestaat uit negen sessies voor
het kind of de jongere en twee sessies voor
ouders en/of opvoeders. Voorafgaand aan het
programma zal een kennismakingsgesprek
plaatsvinden en na afloop een evaluatiegesprek met kind en ouders gezamenlijk.
Wie verzorgen de behandeling?
Binnen Curium-LUMC is het zorgprogramma
Consultatieve en Liaisonpsychiatrie verantwoordelijk
voor de behandeling. Dit zorgprogramma werkt
nauw samen met de kinderpsychologen en
kinderartsen van het LUMC en heeft specifieke
expertise op het gebied van chronische lichamelijke
aandoeningen en de psychische gevolgen hiervan.
De behandeling zal door één of meerdere
medewerkers worden uitgevoerd.
Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is het werken aan
manieren om zo goed mogelijk met een chronische
aandoening om te gaan en negatieve gevolgen
hiervan zoveel mogelijk te voorkomen of te
verminderen. Hierdoor nemen klachten af en
kunnen kinderen en jongeren meer die activiteiten
verrichten die bij hun leeftijd passen.
Kinderen/jongeren en hun ouders leren onder
andere het volgende:

inzicht krijgen in beïnvloedbare factoren die
klachten versterken of juist verminderen

eigen lichamelijke grenzen herkennen en
hierbinnen functioneren

het verschil herkennen van in- en
ontspanning door bijvoorbeeld
ontspanningsoefeningen,

visualisatieoefeningen en het normaliseren
van het slaap/waakpatroon

inplannen van positieve activiteiten

herkennen van gewenste resultaten en deze
positief labelen

voorkomen van vermijdingsgedrag

verbeteren van de conditie

opbouwen van een normaal leefpatroon
passend bij de leeftijd (school, vrienden)
Download