Zelfstudieopdracht 2.

advertisement
Zelfstudieopdracht 2
Bekijk op You tube
https://www.youtube.com/watch?v=LHNleau5HuE (Arjen Langejan, 81
jaar), https://www.youtube.com/watch?v=lUHYiQ_cUGw ( Dirk
Feenstra, 75).
Probeer op de volgende doelstellingen een antwoord te geven.
Doelstellingen zelfstudieopdracht 2:
1. De student kan omschrijven wat een chronische ziekte is.
2. De student kan omschrijven a.d.h.v. de 5 variabelen van het NSM
wat het voor iemand kan betekenen om te leven met een
lichamelijke beperking.
De opdracht moet je voor aanvang van de tutorbijeenkomst maken.
De uitwerking van de opdracht wordt tijdens de tutorbijeenkomst in de
groep besproken.
De student kan omschrijven wat een chronische ziekte is.
Een voortdurende ziekte die secundair preventief stabiel te houden is.
Een ziekte is chronisch als ze: minstens drie maanden duurt; regelmatig
terugkomt; niet echt te genezen is.
Door medicijnen, leefregels en therapieën worden de klachten vaak wel
minder erg. Maar aan de oorzaak is niets te doen. Van een chronische
ziekte zult u dus altijd in min of meerdere mate last houden. U zult er in
ieder geval altijd rekening mee moeten houden.
Chronische ziekten kunnen lichamelijk zijn maar ook psychisch.
Voorbeelden van lichamelijke chronische ziekten zijn: reuma; diabetes
(suikerziekte); astma; Crohn.
Voorbeelden van psychische chronische ziekten zijn: schizofrenie;
borderlinepersoonlijkheidsstoornis; autisme; ODD.
http://meeugv.socialekaartnederland.nl/bsk/vieworga.asp?ac=viewBesc
hrijvendeTekst&npg_guid=2689BA41-E917-4212-B09A-CBDD7C97BC2E
De student kan omschrijven a.d.h.v. de 5 variabelen van het NSM wat
het voor iemand kan betekenen om te leven met een lichamelijke
beperking.
Download