Wanneer de CPSS-methode?

advertisement
Wanneer de CPSS-methode?
Hoe werkt de CPSS-methode?
De CPSS-methode is voor mensen met
chronische pijn- en chronische stress klachten. We spreken van chronische pijn als de
pijn langer dan 6 maanden aanhoudt. De
methode kan toegepast worden o.a. bij:
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Niet bij
iedereen lukt het deze ervaringen op eigen
kracht te verwerken en ontstaan er psychische en/of lichamelijke klachten. Belastende situaties die pijn- en stressklachten kunnen veroorzaken of in stand houden zijn:














Fibromyalgie
Burn-out klachten
Chronische stress
Chronische pijn
Stemmingsklachten
Artritis
Migraine
Rugklachten
Nek-/schouderklachten
Reuma
Osteoporose
Psychosomatische klachten
Trauma’s
etc.








Ziekte
Langdurig onder psychische druk
staan
Verkeersongeval
Geweldsmisdrijf
Seksueel, lichamelijk of emotioneel
misbruik/verwaarlozing
Verlies van een dierbare, werk of gezondheid
Blijvende boosheid of verdriet om situatie uit verleden
etc.
Ook belemmerende opvattingen kunnen
pijn- en stressklachten veroorzaken of in
stand houden:



Behandelmethode
Chronisch PijnSyndroom en Stress







Het werk moet nu eenmaal gebeuren
Ik wil me niet aanstellen
Ik kan en durf mijn grenzen niet aan
te geven
Het is mijn verantwoordelijkheid
Ik wil geen hulp vragen
Ik wil niet tot last zijn
Ik wil geen zeurpiet zijn
Ik moet sterk zijn
Wat gebeurd is, is gebeurd, ik moet
gewoon doorgaan
etc.
Door middel van EMDR therapie en cognitieve gedragstherapie worden bovengenoemde belemmerende situaties en opvattingen aangepakt en omgebogen naar een
meer constructieve manier van omgaan
met jezelf en je omgeving. In combinatie
met het aanleren van nieuw gedrag krijgen
lichaam en geest de kans te herstellen van
de klachten.
Om de situatie goed in kaart te brengen
starten we met een intakegesprek van ca.
1,5 uur. Daarna begint de behandeling. Deze bestaat uit 3 fasen (CPSS-methode):
Fase 1: Traumaverwerking; o.a. dmv EMDR
therapie
Fase 2: Leren herstellen van pijn en stress
Fase 3: Aangeleerd pijngedrag veranderen
De behandeling bestaat gemiddeld uit 10
sessies die eenmaal per 2 weken plaatsvinden.
Gedurende de behandeling kan er, in overleg, een samenwerking tussen verschillende
hulpverleners, elk met hun specifieke (medische) deskundigheid, opgestart worden.
Download