KankerMaaktArmEngagement

advertisement
Binnen ons bestaande gezondheidszorgmodel kennen wij sinds 2009 het systeem van de
maximumfactuur. Deze regeling dient ertoe om gezinnen te beschermen tegen te hoge
gezondheidskosten. Toch stellen we vast dat het systeem een onvoldoende garantie biedt voor wie
geconfronteerd wordt met kanker.
Daarom stellen wij voor om de maximumfactuur om te vormen tot een maximumfactuur voor
chronische zieken. Kanker evolueert immers steeds meer tot een chronische ziekte. Per chronische
ziekte wordt een ziektetraject omschreven, zijnde een vaststelling van de noodzakelijke medische
en paramedische behandelingen van de kanker en zijn neveneffecten. De in dit zorgpad omschreven
behandelingen worden voor elke chronische ziekte opgenomen in de persoonlijke maximumfactuur
van de patiënt. De diagnose van deze chronische ziekte zal aanleiding geven tot een eenmalige
aanvraag voor terugbetaling voor de in het zorgpad van deze chronische ziekte opgenomen
behandelingen.
Daarnaast stellen wij ook voor om een fonds op te richten met als doelstelling nieuwe
geneesmiddelen, nieuwe behandelings- en onderzoekstechnieken en nieuwe hulpmiddelen te
integreren in de verplichte ziekteverzekering. We merken immers dat vele nieuwe behandelingen
en/of geneesmiddelen niet terugbetaald worden door het RIZIV. Op die manier hopen we dat
nieuwe, efficiënte geneesmiddelen sneller terugbetaald kunnen worden door het RIZIV en aldus de
kosten voor de kankerpatiënten beperkt worden.
Dr. Maggie De Block
Kamerlid Open Vld
Huisarts
Ondervoorzitter Commissie Sociale Zaken
Download