`passende zorg` in de ggz? Heeft u daar een goed voorbeeld van?

advertisement
Zo kan de GGz beter!
Inventarisatie van goede praktijken ‘Zelfmanagement en passende zorg’
Wat is volgens u ‘passende zorg’ in de ggz? Heeft u daar een goed voorbeeld van?
Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar inspirerende praktijkvoorbeelden, die effectieve en
kwalitatieve zorg bieden, die onder- of overbehandeling tegengaan, die inzetten op herstel,
mogelijkheden, zelfmanagement, participatie, gericht op efficiënt werken en ambulantisering waarbij
de patiënt centraal wordt gesteld1. Goede praktijkvoorbeelden die het verdienen om gezien te worden.
Herkent u dit in uw werkwijze? Dan zien we dit formulier graag ingevuld retour.
Contactgegevens
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Naam of titel van het goede voorbeeld (systeem/project/afdeling/werkwijze)
Vul naam/titel in
Geef een omschrijving, waarom is dit passende zorg?
Geef omschrijving
Hoeveel cliënten bereikt u hiermee, en in welke regio?
Aantal
Regio
1
Zie de bijlage ‘Definitie en begrippenkader’ voor meer informatie over het kader en de begrippen rondom
zelfmanagement en passende zorg.
Welke groep cliënten bereikt u hiermee? (meerdere antwoorden mogelijk)
(1) Mensen met (lichte) psychische klachten, bij de huisarts of anderen in de eerste lijn
(2) Mensen met een diagnose psychiatrische stoornis, enkelvoudige problematiek, met de focus op
curatieve behandeling, en/of begeleiding na stabilisatie
(3) Mensen met langdurige complexe en/of verslavingsproblematiek die (na opname) behandeling,
begeleiding en/of bemoeizorg nodig hebben, ook op het gebied van daginvulling, werk,
activiteiten etc.
(4) Mensen die langdurig in een psychiatrische of forensisch psychiatrische instelling leven, met een
focus op begeleiding ten behoeve van optimale kwaliteit van leven binnen een beschermde
leefomgeving, en herstel
Vul in: 1 / 2 / 3 / 4
Is er ook onderzoek gedaan naar de cliënttevredenheid en/of effectiviteit van uw
voorbeeld? Heeft u hier meer informatie over?
Ja / Nee
Meer informatie
Heeft u een website waar meer informatie te vinden is?
Website
Stuur het ingevulde formulier, eventueel met aanvullende informatie (brochures,
artikelen, etc.) naar Marieke Wollaars, [email protected]
Hartelijk dank voor uw bijdrage
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards