De patiënt als regisseur naar meer zelfmanagement in

advertisement
Patiëntfocus
van aanbod naar vraagsturing
Jopie Verhoeven
Voorzitter e
ti
ra
e
ed
F
n
te
en
m
su
n
o
C
n
te
n
ië
Nederlandse Pat
Inhoud
• Grootschalig of kleinschalig:
– 1e lijn + ontwikkelingen
• Hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen?
– Participatie in netwerken
– Ehealth en zelfmanagement
Concentratie van zorg is goed voor de patiënt
MITS …
Dichtbij als het kan, ver(der) weg als het beter is
Grootste deel is basiszorg
De Eerste Lijn
Versterking van de eerste lijn
Luister naar patiënten
(­organisaties)
Kwaliteit moet zichtbaar zijn voor de patiënt
Uitgangspunten rond concentratie
• Dichtbij als het kan, ver(der) weg als het beter is
• Grootste deel is basiszorg
– Versterk de eerste lijn
• Betrek patiënten en hun organisaties
• Kwaliteit moet zichtbaar zijn voor de patiënt
Netwerken van lotgenoten
Kracht van (online) netwerken
Participeer
13
empowerment
Toekomst zorg: noodzaak voor innovatie
Ontwikkeling…
Effect…
Leidt tot…
Openbare financiën
onder druk
Vergrijzing
Medisch‐technologische
ontwikkelingen
Meer kostbare
gezondheidszorg
Solidariteit onder druk
Sociaal‐culturele
ontwikkelingen
Meer en andere vraag
Andere inzet van personeel & middelen
Productiviteitskloof
Toenemende behoefte aan personeel
Outsourcing van zorg
van professional naar patiënt
Mantelzorg
Zelfmanagement
Zelfmanagement is…
… het zodanig omgaan met de chronische aandoening dat die optimaal wordt ingepast in het leven.
Ondersteuning van zelfmanagement
•
•
•
•
Kennen: informatie
Kunnen: vaardigheden, educatie
Willen: motivatie
Doen en blijven doen: hulpmiddelen
eHealth
… en als we de patiënt er niet bij betrekken?
Actie!
•Nationale Implementatie Agenda eHealth
met KNMG, NVEH, ZN en eHealthnu
NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Deze presentatie is mede mogelijkheid door verschillende webloggers, wikipedia‐schrijvers, sxc.hu‐publiceerders, flickr‐gebruikers, slideshare‐delers en twitteraars.
Zonder de verschillende gedeelde foto’s, berichten en presentaties was het maken van deze presentatie onmogelijk.
Laten we blijven delen!
24
Telefoon
030 297 03 03
Fax
030 297 06 06
E‐mail
[email protected]
Websites
www.npcf.nl
www.consumentendezorg.nl
www.zorgkaartnederland.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards