Wie betaalt de rekening?

advertisement
De patiënt aan zet
Lynn Rulkens
Programmamanager zorginnovatie, CZ
Tranzo Zorgsalon 14 juni 2012
De rol van de zorgverzekeraar in het
zorgstelsel is vierledig
1. Verzekerde
ondersteunen bij keuze uit
zorgaanbod en bij zelfzorg
4. Op macroniveau: kwalitatief
goede, toegankelijke en
betaalbare zorg (artikel 22 GW)
Patiënt
Zorgverlening
Zorgverzekering
3. Goede zorg tegen
een goede prijs
Zorginkoop
Zorgverzekeraar
als regisseur
CZ Zorginnovatie
Zorgverlener
2. Actieve zorginkoop om de zorg
te verbeteren, fragmentatie tegen
te gaan en de kosten te kunnen
beheersen
Veel verbeteringen doorgevoerd.
Toch blijken belangrijke punten voor disease
management nog niet ingevuld
Ideale situatie
Huidige situatie
CZ zorginnovatie, The Essence Consulting
Zelfmanagement biedt de kans bij te dragen
aan EN kwaliteit EN betaalbaarheid EN
toegankelijkheid
•
•
•
•
•
•
•
Booz & Co, presentatie Ab Klink jan 2012
Door patiënt centraal te
stellen wordt een omslag
verwacht:
Betere kwaliteit van leven
Betere ervaren kwaliteit
van zorg
Meer taken door patiënt
zelf (minder belasting zorg)
Hogere therapietrouw
(hogere effectiviteit)
Scherper houden van
professionals doordat
patiënten goed
geïnformeerd zijn en
ervaringen delen
Hoge mate van
toegankelijkheid
Middels (in)directe ondersteuning op
zelfmanagement helpt CZ de chronisch zieke een
optimaal niveau te bereiken
Interventie toolbox
•
Ondersteuning van
zelfmanagement
(ziekte en
gezondheid)
•
Groeps- en
individuele
cursussen e.d.
•
Digitaal patiëntendossier
•
Gecombineerde
leefstijl interventies
•
…
CZ Zorginnovatie
Patiënt
Diagnose toolbox
•
Vaststellen
behoefte en
vermogen
•
Vaststellen kennis
en kunde
•
Mogelijke
interventies in
beeld en
beschikbaar
…
Zorgverlener •
De financiering van zelfmanagement verloopt
momenteel veelal via innovaties
Pilots met e-health
Pilots met
groepstraining
Ontwikkeling
screeningsinstrument
Informatie via
mijncz.nl
Opslag op DBC voor
zelfmanagement
Patiënt
Pilots met
individuele
begeleiding
Zorgverlener
Stimuleringsmaatregel
zelfmanagement
…
Pilots met GLI
CZ Zorginnovatie
CZ zoekt naar een combinatie van introductie
e-health met aanpassing van zorgprocessen
•
Alleen dan mogelijkheid tot behalen gezondheidswinst,
behouden van dat resultaat en rendement van investering
Patiënten
verenigingen
1ste lijn
Thuis
2de lijn
Zelfmanagement
Live communicatie
via consult
ZIS
Gemeente
Internet met e-health
CZ Zorginnovatie
3de lijn
Onderwater
communicatie
via systemen
HIS/KIS
Biedt ondersteuning van zelfmanagement de
mogelijkheid zorgconsumptie te verminderen?
Doel
2e lijn
Passende behandeling
Patiënten met chronische
aandoening
Zelfmanagement
Doel
1e lijn
Indicatie
Zelfmanagement
Zorg
Zelfmanagement
Zorg
Doel
CZ Zorginnovatie
Zelfmanagement
0e lijn
Zelfzorg
Doel
Financiering
Toekomst?
Zorg
Zorg
Doel
Financiering
Nu
Zelfmanagement
€
€
€
€ €
€
€
€
€
€ €
€
€
€
€
Download