Zorgverlener én patiënt in beweging - Gho-go

advertisement
Zorgverlener én patiënt
in beweging
Marjolein Rebel, Vilans
Simone Balkenende, Client Consult
Opbouw
•
•
•
•
•
•
Enkele vragen aan u
Zelfmanagement: hoe zien patiënten dit?
Wat en waarom zelfmanagement?
Wat kunt u met de roos van Leary?
Met elkaar in gesprek: enkele stellingen
Wat gaat u morgen anders doen?
Wat is uw reden geweest om in het vak
te stappen?
Kent u uw patiënt?
Hoeveel procent van de patiënten volgt na
1 jaar nog steeds de gekregen
gezondheidsadviezen op?
Kent u uw patiënt?
Hoeveel procent van de patiënten met
chronische aandoeningen neemt de
medicatie zoals voorgeschreven?
Kent u uw patiënt?
Hoeveel procent van de zorgkosten is
gedragsgerelateerd?
Kent u uw patiënt?
Hoeveel vragen stellen patiënten gemiddeld
voordat de arts het gesprek overneemt?
Kent u uw patiënt?
Hoeveel onthouden patiënten van een
gesprek met de zorgverlener?
Zelfmanagement vanuit
patiëntenperspectief
• Regie en uiteindelijk besluit over integreren
van adviezen ligt bij de patiënt
• Intrinsieke motivatie passend bij de
levenswijze van de patiënt
• Met de juiste informatie en uitleg op niveau
is dit voor iedere patiënt mogelijk
Wat verwachten patiënten van
zorgverleners?
•
•
•
•
•
Respect voor zijn/haar levenswijze
Samen zoeken naar oplossingen
Eerlijke open communicatie
Begrip en ondersteuning
Echt luisteren als dit nodig is
Zelfmanagement – wat is het?
Het vermogen van de patiënt om goed om te
gaan met:
–
–
–
–
Symptomen
Behandeling
Lichamelijke, psychische en sociale consequenties
Leefstijlveranderingen horend bij leven met een
chronische aandoening
» Bron: Chronic Care Model (Wagner, 1996)
Drie vormen van zelfmanagement
1. Medisch management
medicijngebruik, beweging,
voeding, samenwerken met
hulpverleners
2. Sociaal management
vrije tijd, werk, opleiding,
contacten met anderen,
ambities waarmaken
3. Emotioneel management
angst en onzekerheid
Drie redenen voor
zelfmanagement
1. Beperkte tijd
2. Aantal chronisch zieken neemt toe
3. Betere resultaten
Tijd tussen patiënt en zorgverlener
Aantal chronisch zieken
25% van de
Nederlanders heeft
chronische ziekte(s)
⇒ 4,5 mln. mensen
Betere resultaten
•
•
•
•
•
•
•
Autonomie ↑
Eigen regie ↑
Weerbaarheid ↑
Zelfvertrouwen ↑
Kwaliteit van leven ↑
Participatie ↑
Kosten ↓
Referenties
Algemeen (Lorig & Holman, 2003), COPD (Kaptein, 2008; Tumoch, 2005; Effing, 2008), Astma –
alleen met actieplan (Gibson, 2003; Toelle, 2004; Thoonen, 2008), Diabetes (Chodosh, 2005;
Welschen, 2005; Deakin, 2005; Thoolen, 2007), CVRM (Sol-De Rijk 2009), etc.
Boven
Voor
Tegen
Onder
Stelling 1
Zelfmanagement is veelbelovend voor
patiënt en zorgverlener
Stelling 2
Zelfmanagement stimuleren kost tijd. Die
tijd heb ik niet als zorgverlener.
Stelling 3
Zelfmanagement is alleen iets voor
mondige patiënten; ik ken genoeg
patiënten die verwachten dat ik de zorg
overneem
Wat gaat u morgen anders doen?
Gedragsverandering aantrekkelijk
maken levert meer op!
http://www.youtube.com/watch?v=SByyma
r3bds
Dank voor uw aandacht!
Download