zorg - algemeen 06

advertisement
E-health biedt grote kansen voor de zorg
Mi ta stimabo was bij de onderstaande presentatie en heeft vws
medewerk(st)ers gevraagd om toegankelijke informatie voor onze
doelgroep.
Er is nog onvoldoende nagedacht over de samenwerking met Dedicon of
ViZiris. We hebben door verwezen om toch alle informatie mbt het
Elektronisch Patiënten dossier voor de doelgroep duidelijk te krijgen. In
september wordt alle informatie toegezonden aan alle Nederlanders, wie
niet reageert gaat automatisch akkoord met inzage in zijn dossier.
Vragen zijn ook gesteld aan Kamerleden en minister A.Klink. Denk hierbij
vooral aan verzekeringen etc. want er zijn nu al zorgverzekeringen die
“dure”klanten weigeren of duurdere polissen laten betalen.
E-health biedt grote kansen voor de zorg, maar de mogelijkheden van
internettechnologie in de gezondheidszorg worden nog onvoldoende
uitgebuit. Dat is de kern van het visiedocument ‘Gezondheid 2.0’ dat de
heer drs. M.J. Boereboom, Directeur-generaal Langdurige Zorg van het
ministerie van VWS vanochtend ontving uit handen van Atie
Schipaanboord, adjunctdirecteur van de Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie (NPCF). Het rapport is aangeboden tijdens het ehealth congres 'De zorgconsument aan zet' dat de NPCF vandaag
organiseert in congrescentrum Orpheus te Apeldoorn.
Ook via de door de NPCF geïniteerde site Consument en de Zorg zullen
steeds meer zorgtoepassingen en diensten voor patiënten beschikbaar
komen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan inzage in het EPD of een
persoonlijk gezondheidsdossier. De NPCF stimuleert de ontwikkelingen in
e-health en zal in dit proces de rol van aanjager spelen en waar nodig zelf
intiatieven op dit terrein blijven nemen.
Het visiedocument ‘Gezondheid 2.0. Toekomst en betekenis van e-health
voor de zorgconsument’ is te bestellen via de website winkel van de NPCF
of te downloaden van de site www.npcf.nl
Meer info ook op www.consumentendezorg.nl
Download