Herstel, het aanspreken van je eigen kracht

advertisement
Herstel, het aanspreken van je
eigen kracht
Michiel Bähler
Patricia Deegan (1993)
"Ik ben geen psychiatrische ziekte"
“Tijdens mijn eerste
opname werd ik
gediagnostiseerd als
'schizofreen‘. ….. Als ik
de rest van mijn leven
maar neuroleptica zou
blijven slikken en stress
zou vermijden, zou ik
ermee om kunnen
gaan.
• Toen mijn psychiater dit vertelde, voelde
het alsof mijn hele wereld, mijn dromen,
mijn verwachtingen van het leven,
ineenstortten. Het voelde alsof mijn
identiteit van me werd afgenomen. In één
klap was ik van persoon getransformeerd
tot een psychiatrische ziekte”.
Patricia Deegan
• PhD in clinical psychology in 1984.
• Since 2010, she is an adjunct professor at
the Dartmouth College Medical School,
Department of Community and Family
Medicine
• and the Boston University, Sargent
College of Health and Rehabilitation
Sciences
Recovery (Anthony 1993)
‘Herstel is het leiden van een bevredigend,
hoopvol en zinvol leven met (of zonder) de
beperkingen die de psychische klachten met
zich meebrengen.
Herstellen betreft het ontgroeien van de
catastrofale gevolgen van een psychiatrische
aandoening een nieuwe betekenis en een nieuw
doel in iemands leven geven.'
Bij herstel gaat het om:
1: Het ontwikkelen van een positieve
identiteit;
2: Zelfmanagement van de ziekte;
3: Het ontwikkelen van waardevolle
sociale rollen.
B
E
H
A
N
D
E
L
I
N
G
B
E
H
A
N
D
E
L
I
N
G
Aspecten van herstel (Droes, 2009)
Herstel van
ziekte
Resultaat
Proces
Minder
symptomen
Genezing
Behandeling
Herstel van
rollen
Rolherstel
Maatschappelijke
identiteit
Herstel van
persoon
Persoonlijke
identiteit
Zelfmanagement
Rehabilitatie
(zelf-) stigma
bestrijding
Eigen verhaal
Waar gaat het dan om?
•
•
•
•
•
•
Hoop
Empowerment
Eigen verantwoordelijkheid
Meedoen
Verbonden zijn (zelf, familie, anderen)
Stigma en zelf stigma
On the drivers seat
“Nieuwe” ontwikkelingen
• Inzet van ervaringsdeskundigen
(opname afdelingen, ACT en FACT teams,
IHT teams, etc.)
• Start van zelfhulpgroepen
• I’ve been there
• I’m the Evidence
• Delen van ervaringen
• Copingstrategieën
Zelfmanagement
• Van klacht naar kracht
• Regie over leven en ziekte
• Personal medicine
• Inzet van ervaringskundigen
• Zelfhulpgroepen
Voorbeelden van zelf management
In Nederland
• Herstellen doe je zelf
• Werken met eigen ervaring
• Zicht op herstel
• HEE groepen,
• …..
Download