Gooi en Vechtstreek

advertisement
DEBAT OVER REGIOSAMENWERKING
• Welkom
• Korte kennismaking met de regio door
wethouder cultuur Laren Tijmen Smit en
cultuurregisseur Yvonne van der Zee
• Drie debatrondes
• Conclusies en afsluiting
Dit is de Gooi en Vechtstreek
9 gemeenten
248.0000 inwoners
Besturen vanuit
Gemeenschappelijke
regeling
Ligging aan de rand van
de Metropool
Amsterdam
Utrecht
Almere
Amersfoort.
Over de identiteit zijn we het eens:
Groen, Monumentaal, Creatief
48 jaar Samenwerking!
In het Sociaal Domein:
Decentralisaties (Wmo /jeugdzorg/ participatiewet)
In het Fysieke Domein:
Milieu & Duurzaamheid
RO/Verkeer Vervoer
Economie
Cultuur en Landschap
Waarom een regio agenda voor
cultuur?
Meer trekkracht door verbinding!
Beter gezamenlijk beeld van kansen, knelpunten en
dus keuzes!
Door samen optrekken kan er ook iets worden
opgelost!
Gezamenlijk kennisinzicht in waarom doen we wat en
hoe? En wat werkt hier goed!
FOCUS 2015-2016
Samen promoten en samen investeren
Investeren in kwaliteit = investeren in identiteit
Stevige identiteit = stevige proposities
Kwaliteit en promotie moet in balans zijn
Samen Kansrijke onderwerpen voor
samenwerking kiezen
Dus: focus op cultuurhistorie en erfgoed en op
gezamenlijke infrastructuur, kennisopbouw
Stand van zaken nu?
• Meer kennis vergaren: bezoekersstromen
onderzoek start in januari 2016
• Meer opties voor geld creëren zodat
investeringen en projecten
• Steviger/zichtbaar in Metropool Amsterdam
• Meer structuur en keuzes maken
• Meer gezamenlijke trots door uitwisseling en
quickwins
• Opmaat voor verdere ontwikkeling: evaluatie
eind 2016
Vraag 1
• Wat is nodig om de samenwerking te laten
slagen?
Vraag 2
• Wat heb jij daarvoor nodig en van wie?
Opbrengst DEBAT
Download