Document

advertisement
Woordenlijst ‘katholieke dialoogschool’
Uit: http://www.woorden.org/woord/ (toegang 15.09.2015)
 Collectiviteit: samengestelde eenheid
 Verschillende stemmen: meer dan één stem
 Zoektocht: tocht of actie waarbij je naar iets of iemand zoekt
 Inclusiviteit: met inbegrip van
 Vergeving en verzoening: niet meer boos op iemand zijn omdat hij of zij iets
vervelends heeft gedaan, vrede laten sluiten
 Empathie: eigenschap dat je de gevoelens of gedachten van een ander
aanvoelt
 Gastvrijheid: eigenschap of situatie dat je hartelijk en gul bent in het
ontvangen van gasten
 Symbolisch denken: beeld […] dat door jarenlange traditie of afspraak een
speciale betekenis heeft
Woordenlijst ‘katholieke dialoogschool’
 Recontextualisering: het herinterpreteren van het geloof
 Vrijheid en verantwoordelijkheid: toestand dat iemand/iets vrij is,
aansprakelijkheid
 Geborgenheid: gevoel dat je veilig en op je gemak bent
 Meervoudige identiteit: identiteit die uit meer dan één deel of vorm bestaat
 Open blik: kijken naar de context
 Identiteit van elke betrokkene: wat voor elk individu karakteristiek is
 Netwerk van relaties: geheel waarin mensen met elkaar verbonden zijn
 Diversiteit: verscheidenheid
 Jezelf ontdekken: iets te weten komen over jezelf wat je nog niet wist
 Liefde: gevoel dat je van iemand houdt, of gevoel dat je iets erg fijn vindt
Download