de voorbeeldbrief.

advertisement
Geachte bestuursleden van mijn pensioenfonds,
Omdat ik een groot deel van mijn vermogen spaar voor mijn pensioen, vind ik het belangrijk
dat dit geld op een verantwoorde manier wordt belegd. We staan op onze wereld voor grote
uitdagingen. En ik wil mijn pensioengeld inzetten om te werken aan de oplossingen voor
problemen als klimaatverandering en grondstoffenschaarste. En natuurlijk hoop ik dat u mij
kunt verzekeren dat mijn geld niet wordt belegd in bedrijven die producten maken die mens,
dier en milieu schaden zoals wapens en tabak en bio-industrie.
Klimaatverandering
Berekeningen van het Carbon Tracker Initiative laten zien dat 60-80% van de bewezen
fossiele reserves van olie, gas en kolen-bedrijven in de grond moeten blijven om opwarming
van de aarde te beperken tot 2 graden. Dit betekent dat de aandelen van de genoemde
fossiele bedrijven sterk overgewaardeerd zijn, als we besluiten om de opwarming van de
aarde te stoppen. Deze bedrijven zijn dan veel minder waard dan het bedrag waarvoor ze nu
aan de beurs zijn genoteerd. Dit betekent dat ook ons pensioenfonds investeert in bedrijven
die onethisch handelen omdat ze winst maken ten koste van het klimaat. En hoe meer we
beleggen in zulke bedrijven, hoe lastiger het wordt om af te stappen van olie kolen en gas.
Dat is een moreel onaanvaardbaar en het is een financieel risico voor de waarde van mijn
pensioen.
Schaarste
Grondstoffen, land en water worden schaars op onze aarde. Mijnbouw richt grote schade
aan. Monoculturen in eigendom van grote bedrijven, vernietigen kwetsbare gebieden en
duurzame regionale landbouw. Daarom roep ik u op slechts te investeren in verantwoord
werkende bedrijven (of: bedrijven die hier actief rekening mee houden en verantwoord
handelen.
Duurzaam investeren
Duurzame projecten zijn vaak nog klein, te klein om de Nederlandse pensioen-miljoenen in
kwijt te kunnen. Dat is geen reden om niet in dergelijke projecten te investeren. Er zijn al
beleggingsfondsen die in dergelijke projecten investeren. Ons pensionfonds kan daar bij
aansluiten of kan met anderen nieuwe structuren opzetten om in duurzame bedrijven en
projecten te investeren.
Ik hoor graag hoe ons pensioenfonds bijdraagt aan het verduurzamen van deze wereld. In de
informatie die ik van u mocht ontvangen kon ik daar weinig over lezen. Ik hoop dat u inzicht
kunt geven in de ambities om een groeiend deel van het belegde vermogen verantwoord te
beleggen.
Met vriendelijke groet,
naam
adres
deelnemersnummer
Download