downloaden (Word)

advertisement
[adres pensioenfonds]
[jouw adres]
Onderwerp: mijn pensioengeld en klimaatverandering
[datum]
Geacht bestuur,
Klimaatverandering is één van de meest fundamentele vraagstukken waarvoor onze samenleving
zich gesteld weet. Ons grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen is de voornaamste oorzaak
hiervan. Gelukkig wordt dit door steeds grotere groepen in onze samenleving onderkend en zijn er tal
van initiatieven die kunnen bijdragen aan een transitie naar een duurzaam energiesysteem. Ik vind
het zeer belangrijk hieraan naar vermogen een bijdrage te leveren.
Als deelnemer van [naam pensioenfonds] word ik ermee geconfronteerd dat u veel heeft
geïnvesteerd in de fossiele energie industrie. Hierdoor draagt mijn pensioen bij aan het verergeren
van milieuproblematiek en de opwarming van de aarde, met potentieel desastreuse gevolgen voor de
leefbaarheid ook in ons land.
Investeringen in fossiele energie hebben bovendien een groot financieel risico. Gerenommeerd
onderzoek laat zien dat als we klimaatverandering willen beperken tot 2 graden Celsius, zoals
internationaal is afgesproken, 80 procent van alle kolen, eenderde van de olie en vijftig procent van al
het aardgas in de grond zal moeten blijven zitten. Fossiele energiebedrijven zullen dus een groot deel
van hun voorraden niet kunnen winnen. De waarde van deze bedrijven is daar op dit moment wel
voor een groot deel op gebaseerd en wordt daardoor ernstig overschat –de zogenoemde
koolstofbubbel.
Daarom wil ik u met deze brief oproepen uw investeringen in de fossiele energie-industrie af te
bouwen. Uit een recent opinieonderzoek blijkt dat deze mening door een meerderheid van
pensioendeelnemers wordt gedeeld wanneer zij de link leggen tussen klimaatverandering en
investeringen in olie, kolen en gas (‘Meerderheid wil stop op fossiel beleggen’, Trouw, 1 juni 2015).
Velen blijken zelfs bereid een hogere premie te betalen/een lagere pensioenuitkering te krijgen als
prijs voor een dergelijk beleid. Dat lijkt echter niet nodig: een fossielvrij pensioen is immers ook
financieel aantrekkelijk.
Ik weet dat u zich bewust bent van het probleem en ook al enkele maatregelen neemt. Dit waardeer ik
zeer. U blijft tegelijk echter investeren in de fossiele energie-industrie. Dit is dweilen met de kraan
open: het zijn juist de kernactiviteiten van deze industrie die de kern van het probleem vormen.
Een duidelijk signaal is nodig. Op basis van genoemde maatschappelijke en financiële redenen wil ik
er bij u op aandringen uw investeringen in kolen, olie en gas zo snel mogelijk af te bouwen en deze
verplaatsen naar andere, wél toekomstbestendige, bedrijvigheid. De urgentie is hoog, er is geen tijd
te verliezen. Graag ontvang ik van u een inhoudelijke reactie waarin u aangeeft op welke manier u
aan deze oproep gehoor gaat geven.
Met vriendelijke groet,
Download