hier - ABP fossielvrij

advertisement
ABP
t.a.v. het bestuur
Postbus 4874
6401 JP Heerlen
Rijssen, 15 juli 2015
Geacht bestuur,
Ik maak mij grote zorgen om klimaatverandering. In mijn persoonlijk leven probeer ik daar van alles
aan te doen. Onder andere door te reizen met het openbaar vervoer, geen vliegvakanties te doen,
flink minder vlees te eten, zonnepanelen op het dak te leggen en mijn niet direct noodzakelijke
spaargeld te beleggen in windmolens op zee. Daarom vind ik het heel vervelend dat mijn
pensioenpremie, jaarlijks een fors bedrag, belegd wordt in fossiele energiebedrijven.
Dat vind ik bijzonder jammer voor het milieu, maar ook financieel is er een groot risico. Want de
winstgevendheid van deze bedrijven staat op langere termijn onder druk omdat we veel minder
fossiele energie moeten gaan gebruiken als we ook door onze eigen regering onderschreven
klimaatdoelen willen realiseren. Doelen die wat mij betreft ambitieuzer mogen zijn.
Rendementen op bedrijven, die werken aan een groene fossielarme toekomst, zijn op papier wellicht
minder gunstig. Mocht dat zo zijn, dan neem ik daar genoegen mee. Want ook al zou dat zo zijn, dan
nog wil ik van mijn pensioen kunnen genieten in een tijd waar we nog van sneeuw op de Alpen
hebben, de Rijn in de zomer nog bevaarbaar is, we niet overspoelt worden met klimaatvluchtelingen
etc. Want als klimaatverandering echt toeslaat, dan zijn we nergens met ons geld! Het staat voor mij
vast dat dan veel meer kost dan wat we nu mogelijk aan rendement missen.
Het is voor mij ook een morele kwestie. Ik wil geen risico’s nemen wat betreft een leefbare aarde. En
zeker niet als dat met ‘mijn’ geld gebeurt.
Als deelnemer van het ABP heb ik eerder de ‘ABP fossielvrij’ petitie, die u op 17 maart jl. is
overhandigd, ondertekend. Deze petitie dringt er bij u op aan uw investeringen in de fossiele industrie
af te bouwen en transparant te zijn over de risico’s. Ik heb begrepen dat u in reactie op de petitie hebt
aangegeven bij het standpunt te blijven meer te zien in dialoog met fossiele energiebedrijven en hen
te bewegen de koers te verleggen dan in het zonder meer afbouwen van belangen in fossiele
energiebedrijven. Die strategie acht ik weinig kansrijk: onvermijdelijk verbonden aan hun
kernactiviteiten is grootschalige uitstoot van CO2. Die kernactiviteiten veranderen ze niet, want hun
investeringen daarin moeten terugverdiend worden. Beleg daarom in bedrijven die dit soort inherente
verplichtingen niet hebben en wel voluit kunnen werken aan een koolstofarme samenleving.
Ik zou bijzonder graag zien dat u de belangen van het ABP in fossiele energie afbouwt en de
belangen in groene energie navenant vergroot. Ik zou het op prijs stellen dat u die doelstellingen
kwantificeert in termen van tijd en bedragen en percentages van het totaal belegd vermogen, en
daarover communiceert naar mij als premiebetaler.
Graag zie ik van u een reactie hoe u met mijn oproep denkt om te gaan.
Met vriendelijke groet,
Henk Roosink
Download