Beste Leden, Hierbij willen wij met grote uitzondering de volgende

advertisement
Beste Leden,
Hierbij willen wij met grote uitzondering de volgende belangrijke maatschappelijke
boodschap onder uw aandacht brengen.
Onder ons mooie en geliefde Twente vindt een grote milieuramp plaats. Zoals u
waarschijnlijk weet injecteert de NAM nl. verontreinigd afvalwater in lege gasvelden
onder onze dierbare natuurgebieden en woonwijken. Mogelijk ook onder uw huis en
uw leefomgeving.
Wij vinden het belangrijk dat Twente blijft zoals het is en niet wordt vervuild. Daarom
verzoeken wij u met klem om kennis te nemen van onderstaande boodschap en de
petitie online te tekenen en/of u via de site aan te melden als vrijwilliger.
WWW.STOPAFVALWATERTWENTE.NL
Een groeiende groep verontruste Twentse burgers, zonder politieke voorkeur, is in
december begonnen met een Burgerinitiatief en is een petitie gestart tegen het
dumpen van het afvalwater in ons mooie Twenteland. Met de petitie willen we
aantonen dat er geen enkel maatschappelijk draagvlak is voor het vervuilen van onze
bodem. Wij zijn TROTS op Twente en dat zou Minister Kamp (Twentenaar van
oorsprong) òòk moeten zijn. Diverse bekende Twentenaren ondersteunen onze
actie; o.a. Herman Finkers en Ton Schulten.
We kunnen in ons eentje tegen een overheid weinig doen, maar samen staan we
sterk (kijk naar Groningen). Dus teken onze petitie op www.stopafvalwatertwente.nl. U
krijgt dan nog per e-mail een bericht dat u moet bevestigen. Doe dat, want pas dan
kunnen wij uw stem meetellen. Kom in actie, want het is nog niet te laat.
Wees Tros op Twente, laat je horen en stuur deze email door !!!
Download