Nog meer verkeer en drukte zijn slecht voor de gezondheid

advertisement
Persbericht
Nog meer verkeer en drukte zijn slecht voor de gezondheid
en hebben klimaatverandering tot gevolg
De Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling, opgericht omdat de regering kiest voor economische groei
ten nadele van het milieu, heeft afgelopen maandag een petitie aangeboden aan de Tweede
Kamercommissie voor VROM. Gevraagd wordt om in grote beleidsdocumenten die voor alle
provincies en alle gemeenten belangrijk zijn veel meer aandacht te hebben voor het welzijn van
mensen, dieren en planten.
In feite zou aandacht voor het leven altijd uitgangspunt moeten zijn bij alle plannen.
Als wij mensen doorgaan met leven zoals veel mensen nu gewend zijn bestaat er een grote kans dat
de aarde en de biosfeer niet meer kunnen voldoen aan haar zuiverings - en herstel taken. Miljoenen
jaren lang hebben op natuurlijke wijze de aarde, de lucht en het water goed samengewerkt. Het leven
paste daarbij. Door de leefwijze van de mens wordt de samenstelling van de lucht, maar ook van het
water en de bodem zo anders, dat het natuurlijk herstel steeds moeilijker wordt.
De heer Buys, voorzitter van de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, voorheen arts, nam de petitie
in ontvangst. Daarbij zaten ook gegevens over verkeer en gezondheid. Recent onderzoek wijst uit dat
het slecht is, vooral voor kinderen, om uitlaatgassen in te ademen.
Omdat in veel wijken en langs veel dorpen de verkeersstromen de hele dag doorgaan wordt het
gevaar voor de gezondheid steeds groter. Professor B.Brunekreef van de universiteit van Utrecht
schrijft hierover. Onderzocht moet worden of het fijnstof of het lawaai de grootste boosdoener is. In
Nederland hebben we overal en altijd vrijwel de grootste luchtverontreiniging van Europa. Dit heeft
een slecht effect op de luchtwegen. Astma zal steeds meer voorkomen als we niets doen.
De CO2 – uitstoot zal bij het steeds maar groter wordend gebruik van de auto toenemen,
(er zijn nu 8 miljoen auto’s in Nederland) Hierdoor is overal op aarde de klimaatverandering oorzaak
van grote effecten.
Biodiversiteit, watervoorraden en leefgebieden staan onder druk.
De regering zal dus maatregelen moeten nemen om het autogebruik terug te dringen. Dit kan door
mensen te waarschuwen, het openbaar vervoer te verbeteren, fietsgebruik en lopen te stimuleren.
Ook is het maken van verre reizen niet vanzelfsprekend: fijn leven in de eigen omgeving is belangrijk.
Zorgen voor een groen en een verzorgde omgeving in elke woonplaats is daarom van levensbelang.
Tot nu toe denkt de regering het probleem aan te kunnen pakken door roetfilters voor dieselauto’s te
gaan verplichten, maar hoe lang duurt het voordat iedereen zo’n filter heeft? Bovendien… kinderen
worden ook te dik. Fietsen en lopen is dus veel beter..ook voor later.
De Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling pleit er ook voor dat meer onafhankelijk mensen nadenken
over de maatschappij en het beleid van de overheid.
Nu slokken grote projecten veel geld energie en materialen op, waardoor elders te veel moet worden
bezuinigd en schaarste ontstaat.
Wie meer wil weten over duurzaamheid in de gemeente kan kijken op de website van Lokaal Agenda
21. www.LA21.nl .
De Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling vraagt meer aandacht voor leefstijl en beleid. Het is nog
mogelijk uw stem te laten horen bij de Nota Mobiliteit die dit voorjaar in de kamer wordt behandeld.
Waar kiest u voor, meer wegen en nieuwe sporen of wilt u liever beter openbaar vervoer, meer
parken, speelplekken en volkstuinen, de winkel dichtbij en een herstellend landschap, meer rust?
Wie meer wil weten kan contact opnemen met Lies Visscher van de Stichting Leven met de Aarde.
Voor meer info:
E.Visscher-Endeveld , Warmseweg 24, 7075 EL Etten, tel 0315-341052
[email protected]
Download