scanner=apparaat dat een voorwerp of lichaam elektronisch aftast

advertisement
scanner=apparaat dat een voorwerp of lichaam elektronisch aftast
ingrediënten=de bestanddelen van een gerecht
utopie=droombeeld van een ideaal dat waarschijnlijk nooit uit zal komen
cholesterol=vettige stof die voorkomt in dierlijke vetten
colorieën=de hoeveelheid energie die je uit voedsel kunt halen
allergisch=overgevoelig
influenza=griep
biologische=die gekweekt zijn zonder kunstmest of schadelijke bestrijdingsmiddelen
vitamines=stoffen in je voedsel die nodig zijn om gezond te blijven
erfelijke eigenschappen=kenmerken van ouders die op kinderen overgaan
anorexia nervorsa=eetstornis waarbij je helemaal geen zin hebt om te eten en steeds
magerder wordt
dieet=voorschrift wat je wel en niet mag eten
genotmiddelen=dingen die je voor je plezier gebruikt zoals koffie, tabak en alcohol
hygiëne=zorg vvor de gezondheid door netjes en schoon te zijn.
abattoirs=slachthuizen
bacteriën=kleine deeltjes die ziekte of bederf veroorzaken
riële=werkelijke
genetische manipulatie=het veranderen van erfelijke eigenschappen
reduceren=verminderen
politiek=het opstellen van regels die te maken hebben met het besturen van een land
democratie=volksheerschapij
verkiezingen=je stem uitbrengen op iemand door wie je bestuurd wilt worden
lokale =plaatselijke
gemeenteraad=gemeentebestuur dat door de burgers van een gemeente gekozen wordt
regionaal=van een bepaalde streek bijvoorbeeld een provincie
Tweede Kamer=groep volksvertegenwoordigers met als taak de regering te controleren
ministers=leden van de regering
wetten=regels die door de regering zijn bepaald
ministerie=afdeling van de regering waar één minister de leiding heeft
staatssecretarissen=onderministers
Eerste Kamer= groep volkstegenwoordigers met als taak het controleren van besluiten
van de tweede kamer
Staten-Generaal=het parlement
politieke partij=groep mensen die over bepaalde problemen dezelfde ideeën heeft
zetels=plaatsen van een politieke partij
formatie=vorming van een regering
kabinet=alle ministers bij elkaar
coalitieregering=regering bestaand uit meerdere partijen
oppositie=patij(en) die zich verzetten tegen de regering
staatshoofd=koning of koningin
Download