4.3 Open Data Vlaamse Overheid - V-ICT-OR

advertisement
OPEN DATA?
1. Alle data waar geen restricties i.v.m. privacy, veiligheid of anderszins op rusten wordt ter
beschikking gesteld;
2. Data wordt verzameld bij de bron, dus met de grootst mogelijke detaillering;
3. Data wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld om de gebruikswaarde te behouden;
4. Data wordt beschikbaar gesteld voor een zo breed mogelijke groep mensen, en voor
een zo breed mogelijk aantal toepassingen;
5. Data wordt beschikbaar gesteld in een formaat dat voldoende gestructureerd is om
automatische verwerking mogelijk te maken;
6. Data wordt ter beschikking gesteld aan iedereen;
7. Data wordt ter beschikking gesteld volgens open standaarden waarover niemand de
exclusieve controle heeft;
8. Data wordt ter beschikking gesteld vrij van restricties door copyright, patenten, merken
etc.;
9. Er is een contactpersoon beschikbaar om vragen van mensen die data proberen te
hergebruiken te beantwoorden.
OPEN DATA?
1. Alle data waar geen restricties i.v.m. privacy, veiligheid of anderszins op rusten wordt ter
beschikking gesteld;
2. Data wordt verzameld bij de bron, dus met de grootst mogelijke detaillering;
3. Data wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld om de gebruikswaarde te behouden;
4. Data wordt beschikbaar gesteld voor een zo breed mogelijke groep mensen, en voor
een zo breed mogelijk aantal toepassingen;
5. Data wordt beschikbaar gesteld in een formaat dat voldoende gestructureerd is om
automatische verwerking mogelijk te maken;
6. Data wordt ter beschikking gesteld aan iedereen;
7. Data wordt ter beschikking gesteld volgens open standaarden waarover niemand de
exclusieve controle heeft;
8. Data wordt ter beschikking gesteld vrij van restricties door copyright, patenten, merken
etc.;
9. Er is een contactpersoon beschikbaar om vragen van mensen die data proberen te
hergebruiken te beantwoorden.
Minister Bourgeois
17 december 2010
Ronde Tafel: “Open overheid en ICT”
Belangrijkste conclusie:
de deelnemers zijn zeer sterk vragende partij om meer overheidsdata open te maken
Aanleiding tot:
• De huidige beleidscontext schept duidelijke
mogelijkheden om als overheid met open
data aan de slag te gaan, zowel binnen
internationale als nationale en regionale
context;
Op vraag van het kabinet Bourgeois:
Plan van Aanpak: “Open data binnen de Vlaamse overheid”
Actie 6: CORVE zal in samenspraak met FEDICT een overkoepelend portaal voor open data
opzetten Het bestaande federale portaal (data.gov.be) kan hiervoor gebruikt worden.
Timing: Q1 2012
Psi.belgium.be
Actie 7: DBZ, CORVE en MOVI-ICT zullen met AGORIA ICT afspraken maken hoe een event
Timing: Q2 2012
rond open data kan worden georganiseerd.
200.
2011
15
2003 - Europese regelgeving
Directive on the re-use of public sector information (PSI Directive).
Europees juridisch raamwerk m.b.t. het beschikbaar
stellen en het hergebruiken van overheidsinformatie.
Belemmeringen voor succesvol hergebruik:
• Pogingen van overheidsinstellingen om een maximale vergoeding te
vragen, zonder oog te hebben voor de belangen van de economie;
• Concurrentie tussen de overheid en het bedrijfsleven;
• Overheidsinstellingen die zich niet bewust zijn van het economische
potentieel dat ontstaat bij het ter beschikking stellen van
overheidsdata.
2012
17
2012
2014
18
2010
2014
19
3 Gewesten:
Het Vlaams Gewest
Het Waals Gewest
Brussel-Hoofdstad
3 Gemeenschappen
De Vlaamse Gemeenschap
De Franse Gemeenschap
De Duitstalige Gemeenschap
6 Regeringen
Federale regering
Vlaamse regering
Waalse regering
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Regering van de Franse Gemeenschap
Regering van de Duitstalige Gemeenschap
21
Download