Regering - Wikiwijs Maken

advertisement
Blok 2 Vrijheid in Nederland
Deelvraag:
Hoe vrij ben je in Nederland?
Doen wat je wilt?
Mensen in Nederland zijn vrij.
Maar er zijn wel regels waar iedereen zich
aan moet houden.
Die regels zijn opgeschreven in wetten.
De grondwet is de belangrijkste wet
Meeste stemmen gelden
Het bestuur in Nederland is democratisch.
Iedere vier jaar zijn er verkiezingen: dag
waarop mensen mogen stemmen op een
persoon (van een politieke partij) door wie
ze bestuurd willen worden.
Politieke partij = groep mensen met
dezelfde ideeën over het bestuur van een
land, provincie of gemeente.
Je mag stemmen als je:
• een Nederlands paspoort hebt;
• 18 jaar of ouder bent.
Wie is de baas? (1)
• Tweede Kamer: groep van 150 mensen die
door het volk wordt gekozen. Tweede
Kamer controleert de regering en keurt
wetten goed.
• Regering: het bestuur van een land. In
Nederland zijn dat de koning en de
ministers.
• De Tweede Kamer heeft 150 zetels. De
partij met de meeste stemmen krijgt de
meeste zetels in de Tweede Kamer.
• In de regering zitten ministers. Iedere
minister leidt een ministerie.
• De baas van de ministers is de ministerpresident.
Wie is de baas? (2)
De gevangenis in
Nederland is een rechtsstaat: een land met
een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak.
Iedereen heeft recht op een eerlijk proces.
Ook heb je recht op een advocaat.
Als je schuldig bent, krijg je een boete, een
gevangenisstraf of een taakstraf.
Je eigen mening (1)
In een democratie mag iedereen zeggen
wat hij denkt.
Demonstratie voor vrijheid in Egypte,
2011.
Belangrijke grondrechten die daarover
gaan:
• vrijheid van meningsuiting
gewetensgevangene = iemand die in
de gevangenis zit omdat hij een
andere mening heeft dan de
regering
• Persvrijheid: makers van kranten, tv
en radio mogen zelf weten wat ze
zeggen, maar het moet wel kloppen.
Je eigen mening (2)
Persvrijheid in de wereld in 2009.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards