Er is geen hard bewijs voor de Evolutietheorie

advertisement
Er is geen hard bewijs voor de Evolutietheorie
Is het leven ontstaan door Evolutie of door schepping. Een vraag die ons zal bezighouden zolang er
geen keihard bewijs voor een van beiden is geleverd. Volgens velen is het Darwin die het gelijk aan
z’n zijde heeft, aangezien z’n theorie wetenschappelijk zou zijn bewezen. Maar als dat zo zeker is,
waarom laaien de discussies dan telkens zo hoog op?
Bewijs
Degenen die de evolutietheorie ondersteunen zijn van mening dat het een vaststaand feit is. Maar
welke wetenschappelijke bewijzen ondersteunen dit eigenlijk.
Vergelijkende anatomie
Als bewijs wordt aangevoerd dat bepaalde overblijfselen van vorige soorten zich vaak nog steeds in
het lichaam van de volgende soort bevinden. De mens is bijvoorbeeld voorzien van een staartbeentje
hetgeen er op zou duiden dat onze voorouders een staart hebben gehad. Dit is echter een geen
bewijs maar een interpretatie, een idee, (een theorie).
De mannelijke tepels
De vergelijkende anatomie is als bewijs niet te gebruiken. Want dat zou tevens impliceren dat alle
mannen vroeger melk hebben geproduceerd aangezien de man nog steeds over tepels beschikt. Als
het gaat om de vergelijkende anatomie zijn er dan ook absoluut geen bewijzen, maar slechts
veronderstellingen.
Fossiele overgangsvormen
Fossiele overgangsvormen zijn de geconserveerde overgangsschakels tussen de ene belangrijke
levensvorm en de andere belangrijke levensvorm. Een fossiele overgangsvorm is bijvoorbeeld het
geconserveerde overblijfsel van een hagedis die door de evolutie aan het veranderen is in een vogel.
Of een versteende vis die aan het veranderen is in een amfibie. Zo’n vis zou over kieuwen moeten
beschikken die aan het veranderen zijn in longen. Zelfs als de evolutie in een betrekkelijk korte tijd
van slechts enkele tienduizenden jaren had plaats gevonden, zouden er inmiddels toch vele van
fossiele overgangsvormen moeten zijn gevonden. En als de mens werkelijk overblijfselen van een
staart bezit, waarom is er dan nooit een fossiele mens met een (deel van een) staart gevonden?
Hoeveel fossiele overgangsvormen zijn er gevonden
Er zijn in de loop der tijd miljoenen beenderen en andere bewijzen van vroeger leven opgegraven. Als
de evolutie een feit is dan zouden er inmiddels overvloedige bewijzen moeten zijn, dat de ene soort
uit de andere soort is voortgekomen. Maar dit is niet zo. Nog nooit vond men het fossiel van een
overgangsvorm die niet op ernstige kritiek van vele wetenschappers stuitte.
De Theorie is nog steeds een theorie
Het is duidelijk dat Darwin gelijk had in zijn constatering dat soorten niet star geschapen waren, en
dat ze zich in de loop der tijd kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving. Maar dat wil nog
niet zeggen dat reptielen en zoogdieren gemeenschappelijke voorouders hebben. 200 jaar na Darwin
zijn de fundamentele problemen van zijn theorie nog steeds niet opgelost en zijn de voorspellingen
over fossiele overgangsvormen niet uitgekomen.
De aarde rond of plat
Waarom discussiëren we thans niet meer over de vorm die de aarde heeft, terwijl dit honderden
jaren lang een verhit onderwerp van gesprek was. Om de eenvoudige reden dat het onomstotelijke
bewijs is geleverd dat het ding rond is. Het feit dat we elkaar nog wel steeds over Darwin in de haren
vliegen geeft aan dat het bewijs niet is geleverd.
http://www.infonu.nl/ Robbie
Download