Astma door het werk - Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

advertisement
Nieuwe Registratierichtlijn
Lumbosacraal Radiculair Syndroom
PIM workshops 2014
Paul Kuijer
Coronel Instituut, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Hoeveel ‘LRSen’ (CAScode L621 + L625)
worden gemiddeld per jaar als
beroepsziekte gemeld in Nederland?
Antwoord = 106, sd = 22, range= 82-147
beroepsziektemeldingen
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
jaar
aantal meldingen
gemiddelde
2011
2012
Verhouding lage rugklachten:
aspecifiek vs specifiek
RR aLRK
Miedema e.a. 2014 Eur J Pain
Wat is nieuw aan de richtlijn?
• Van geen richtlijn naar eerste richtlijn!
• Alleen klinische studies LRS (22 stuks)
• Case definitie LRS (NVAB 2006, pg 9):
‘bij pijn uitstralend voorbij de knie in het
verloop van een dermatoom al of niet in
combinatie met spierzwakte,
gevoelsstoornissen of afwijkingen bij
neurologisch onderzoek’
• Risicofactoren:
• Niks in de NVAB richtlijn (2006) …
• Wel in de multidisciplinaire NVN richtlijn (2008):
www.neurologie.nl/publiek/beroepsinformatie/richtlijnen/nvn-richtlijnen/
Wat is nieuw, zelfde of anders – I ?
Beroepen:
• = Verpleegkundigen, bouwvakkers, bestuurders van
voertuigen en geschoolde of ongeschoolde handwerklieden
Kenmerken werk:
• = meerdere jaren zwaar fysiek werk verrichten vooral bij
mannen en meer dan 10 jaar blootstelling
Activiteiten:
• ≠ Besturen van een voertuig (sterk bewijs)
• ≠ Zitten (matig bewijs)
• ≠ Knielen (beperkt bewijs)
• ≠ Draaien van de romp (beperkt bewijs)
Wat is nieuw, zelfde of anders – II ?
Activiteiten:
• ☼ Herhaald dagelijks tillen en/of dragen van lasten
zwaarder dan 5 kg, te denken valt aan meer dan 10 jaar
blootstelling en/of tillen en/of dragen van meer dan 2 uur
per dag, of vaker dan 25 keer per dag (sterk bewijs).
• = Herhaald en/of langdurig dagelijks buigen van de
romp, te denken valt aan meer dan 20 graden buigen
van de romp gedurende meer dan 1 uur per dag (matig
bewijs).
• ☼ Combinatie van beiden (sterk bewijs)
Nu en het vervolg
• Beoordeling Registratierichtlijn en
achtergronddocument:
– Stuurgroep Registratierichtlijnen
NCvB
– Goedgekeurd 6 februari 2014
• Nieuwsbrief NCvB
– Controle Nederlands
– Beroepsziekteregistratierichtlijn!
• Nieuwsgierig naar effect op
meldingen (en preventie)
Download