3.3. Voorbeeld ingevuld IOP definitief

advertisement
Toolbox 3.3.
Mijn OPP in het IOP format
Mijn IOP
Persoonlijke gegevens
Mijn naam:
Mijn klas/groep/fase
Geboortedatum:
Mijn coach/ mentor:
Ik ben op deze school
gestart op:
………………………./………………………./…………………………….
Hoe zie ik mijn toekomst?
Wat kan ik, wat wil ik, wat zijn mijn verwachtingen, doelen, competenties en mogelijkheden?
Mijn ontwikkelingsperspectief
Datum
Mijn uitstroombestemming is zo zelfstandig
mogelijk functioneren in de samenleving en
daarom richt ik mij onder meer op:
0 Arbeid
0 Arbeid en leren
0 Beschermde arbeid
0 Dagbesteding
Wat kan ik al?
Wat staat er over mij in mijn dossier?
Bevorderende factoren
Belemmerende factoren
1
Toolbox 3.3.
IOP gesprek: Waar ga ik de komende periode aan werken?
Periode:
Ik ga werken aan
Domein Wonen
Datum ………………….tot………………………….
Ik ga aan dit doel
werken
Dit doe ik door
Ik bewijs dit met
Wo 1.5.2
Ik kan
woonruimtes en
sanitair
schoonmaken, op
een hygiënische,
veilige en
milieubewuste
manier.
Ik leer het in de
lessen Woonhuis
met de kaart van
Werkportfolio
Bewijs
Praktijktoets
Schoonmaken
Wo 1.7.1
Ik kan bloemen en
planten in huis, op
het balkon of in de
tuin verzorgen.
Ik leer het in de
lessen Groen.
PrOmotie Plant
en dier en
Werkportfolio
Mijn huis
Bewijs
Praktijktoets
bloemen en
planten verzorgen
Wo 1.3.2
Ik kan kleding en
schoenen
reinigen,
verzorgen en zo
nodig (laten)
repareren.
Ik leer het in de
lessen
Nederlands met
het boek
PrOmotie Cultuur
en maatschappij
Kleren maken de
mens en in de
lessen Woonhuis
Werkportfolio
Mijn was
Ik heb de
opdrachten in het
werkboek goed
gemaakt.
Bewijs
praktijktoets De
was doen
Vt 3.4.2
Ik kan informatie
zoeken over
mogelijkheden
voor vrije
tijdsbesteding bij
mij in de buurt
Ik leer het in de
PowerPoint
lessen Cultuur en presentatie van de
maatschappij.
mogelijkheden
Werkboek
PrOmotie Tijd
voor jezelf
Domein Werken
- Stage/arbeid
- .....................
Domein Vrije tijd
2
Begeleiding en
ondersteuning
Ik werk met de
instructiekaart
Werkportfolio
Toolbox 3.3.
Domein Burgerschap
Bu 4.9.3
Ik kan voor mijzelf
opkomen
- Sociale competenties Bu 4.10.3
- .........................
Ik herken een
benoem de
risico’s van roken,
alcohol- en
drugsgebruik
Ik leer het in de
lessen Leefstijl/
PrOmotie Ik & de
ander
Ik leer het in de
lessen Cultuur en
maatschappij
PrOmotie
Voorkomen en
genezen en de
lessen van
Trimbos
Bewijs Poster
Risico’s van
roken, alcohol- en
drugsgebruik
Nederlands
Rekenen
Ondertekening
Mijn uitstroombestemming is overeengekomen met mijn ouders
De doelen waar ik aan gaan werken zijn besproken met mijn ouders
Datum:
Leerling
Ouders / verzorgers
Mentor/coach
Directeur
3
Toolbox 3.3.
Evaluatiegesprek
Eerste evaluatiegesprek
Datum………
Mijn behaalde doelen
Dit bewijs ik met (portfolio)
De doelen die ik niet gehaald heb:
Ik heb daar de volgende verklaring voor:
4
Download