Tips toegankelijkheid – een divers publiek bereiken

advertisement
Vormingsdag Cavaria vzw 13/05/2017
Tips toegankelijkheid – divers publiek bereiken
Bekendheid:
 Netwerken en aanwezig zijn bij andere organisaties
 (bv. via een regionaal platform vrije tijd, huis van de Mens, FMDO,…)
 Win –win creëren door samenwerking
 Outreachend werken (uit je organisatie komen)
 Persoonlijke contacten
 Belang van mond – aan –mond reclame
 Sleutelfiguren zoeken binnen de beoogde doelgroep
 Verschillende kanalen gebruiken voor promotie
 Communicatie/ promotie afhankelijk van (sub)doelgroep
Begrijpbaarheid
 Flyers in verschillende talen?
 Communicatie afstemmen op je doelgroep
Betaalbaarheid
 Kortingen benutten (bv. uitpas)
 Gratis aanbod voorzien?
 Rekening houden met onzichtbare , extra kosten (mobiliteit, verplaatsingstijd..)
Bruikbaarheid
 Doelgroep bevragen
 Gebruik maken van focusgroepen
 Variatie aan activiteiten
 Checklist voor organisaties die werken vanuit het kruispuntdenken
Betrouwbaarheid
 In de locatie van een andere organisatie werken (neutraliteit)
 Duidelijkheid over waarvoor je organisatie staat
 Diversiteit in vrijwilligerspool van je organisatie
Download