DTL screening kinderen (rode vlaggen)

advertisement
DTL screening kinderen (rode vlaggen)
Naam:
Geboortedatum:
Datum:
Hulpvraag:
Algemeen
Zijn er nog meer logopedische klachten? (ja 2 of meer)
Heeft uw kind pijn in mond/keel/oor waarvan een arts niet op de hoogte is?
Is uw kind de afgelopen periode afgevallen zonder aantoonbare reden?
Heeft uw kind ademhalingsproblemen waarvan een arts niet op de hoogte is?
Denkt u bij uw kind aan neurologische aandoeningen zoals ADHD, autisme,
epilepsie etc.
Heeft uw kind emotionele, gedrags- en/of sociale problemen waarvan een arts niet
op de hoogte is?
Is uw kind recentelijk betrokken geweest bij een ongeval of traumatische
gebeurtenis waarvan een arts niet op de hoogte is.
Heeft uw kind problemen op andere ontwikkelingsgebieden waar een arts niet van
op de hoogte is?
Heeft uw kind gehoorsproblemen waarvan een arts niet op de hoogte is?
Ja
Nee
Eten en drinken
Heeft uw kind moeite met slikken?
Ja
Nee
Ja
Spraak/taal
Heeft u het gevoel dat uw kind de laatste tijd meer moeite heeft met het onthouden
van dingen?
7 jaar of ouder: Is uw kind onverwacht gaan stotteren?
Is er sprake van (organische) afwijkingen aan lip/kaak/gehemelte?
Is er sprake van krachtsverlies in het gezicht/mond-keelgebied waarvan een arts
niet op de hoogte is?
Heeft uw kind gebitsproblemen waarvoor hij niet onderzocht/behandeld wordt?
Zijn er problemen met de doorgankelijkheid van neus en/of mond/keel gebied
waarvan een arts niet op de hoogte is?
Beoordeling logopedist: gehoorproblemen uitsluiten?
Nee
Ja
Nee
Stem
Is uw kind 3 weken of langer continu hees waarvan een arts niet op de hoogte is?
Beoordeling logopedist: niet gediagnosticeerd oorzaak stemproblematiek?
Is uw kind vaak moe en heeft hij/zij de stem dan niet onder controle?
Zijn er problemen met de doorgankelijkheid van neus en/of mond/keel gebied
waarvan een arts niet op de hoogte is?
Heeft uw kind last van maagzuur / oprispingen?
Download