april`17 - De Heppening

advertisement
Secretaressedag
20 april 2017
Dankwoord vastenactie
In naam van alle kinderen, ouders en leerkrachten van Endallah, Manusay en Engare
Sero wil ik iedereen die een steentje heeft
Marleen en Legien
bijgedragen tijdens de vastenactie heel erg
Omdat je zo aardig bent
bedanken. De gehele opbrengst gaat naar
op vele manieren
Maandbrief april 2017
de projecten zoals omschreven in de maandbief van maart. Deze projecten kunnen in
Willen wij deze dag
speciaal versieren
de zomervakantie gerealiseerd worden
dankzij jullie financiële steun en dankzij de
logistieke ondersteuning van vzw Misingi.
Met felicitaties en
een hartelijke groet
Want wie goed doet,
goed ontmoet!
Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen
op hun site: www.misingi.be
Ikzelf ga mijn uiterste best doen om ter
plaatse alles in goede banen te leiden en om
uiteraard mijn handen uit de mouwen te steken. En voor de mensen die ervan dromen
om zelf eens een reis als vrijwilliger te
maken; er zijn slechts 2 voorwaarden:
1. Je betaalt je eigen reis (vlucht en verblijf)
2. Een groot engagement t.a.v. het project
Als je wil dat je dromen uitkomen,
ga dan niet slapen!
20 april
Hoe breng ik een kleuter tafelmanieren bij?
Maar ook grenzen
Toch is het ook zoeken
Mijn zoon (3,5 jaar) is een flinke eter maar zijn
naar een evenwicht:
tafelmanieren laten heel wat te wensen over.
tafelmanieren zijn er
Hij eet met zijn mond open, met zijn handen, legt
immers niet zo maar.
eten naast zijn bord… Hoe brengen we hem bij dat
We gedragen ons netjes
eten netjes moet gebeuren zonder voortdurend te
omdat we rekening
moeten vitten? Vanaf welke leeftijd kan je dat
willen houden met de
eigenlijk verwachten?
anderen. Het is nu eenOok op school merken leerkrachten dat kleuters
maal niet prettig om het
moeite hebben tijdens het gezamenlijk eetmoment.
eten in de mond van je tafelgenoot te zien. Misschien
kan je bij het begin van de maaltijd telkens even herhaHet goede voorbeeld
len wat jullie precies verwachten van hem. Dat doe je
Op je vraag op welke leeftijd je van een kind nette tafelbest zo concreet mogelijk. ‘Flink of mooi eten’ is nog
manieren kan verwachten bestaat helaas geen pasklaar
moeilijk voor een kleuter maar ‘we eten met de mond
antwoord. Het ene kind leert dat heel vlotjes terwijl een
toe, gebruiken ons bestek en leggen eten op het bord’ is
ander snel afgeleid is, niet stil kan zitten of honderduit
wil vertellen nog voor zijn mondje leeg is. Een gouden tip veel duidelijker en daarom makkelijker op te volgen.
is in elk geval dat kinderen heel veel leren van wat ze
zien. Tafeletiquette begint dus vooral bij jullie zelf. Dat
je kind het niet meteen leert van jullie voorbeeld, wil
daarom niet zeggen dat het dit ook nooit zal leren.
Misschien is de tijd nog niet rijp? Heeft hij last van de
peuterpuberteit waarbij hij graag jullie aandacht trekt
door tegen je verwachtingen in te gaan? Heeft hij zo veel
te vertellen dat met de mond toe kauwen alleen maar
tijdverlies is?
Positief bekrachtigen
Voortdurend moeten vitten aan tafel is inderdaad niet
prettig. Belangrijk is dan ook om niet te veel aandacht te
schenken aan zijn tafelmanieren. Hij is een flinke eter die
waarschijnlijk veel lust en met veel smaak wil genieten
van wat voor hem staat. Dat is op zich al heel wat en daar
mag je hem ook voor prijzen. Als het hem wel eens lukt
om met zijn vorkje te eten of met de mond toe, kan je dat
ook belonen met een complimentje. Hopelijk is hij zo
geneigd om dit gedrag te gaan herhalen.
De sfeer aan tafel
Het belangrijkste is echter dat de sfeer aan tafel gezellig
blijft. Misschien kan zelfs een portie humor helpen?
Kan je eens voor doen hoe vreemd het is als grote
mensen net hetzelfde zouden eten? Of kan je hem
vragen of zijn mondje nog verder open kan omdat je
niet goed kan zien wat er in zit? Opvoeden is altijd
een zaak van veel geduld. Je mag erop vertrouwen dat
dingen waarvan het lijkt dat ze het ene oor in het
andere uit gaan, toch hun plekje zullen vinden in het
gedrag van je kind. Alleen is het daar soms wat op
wachten. En met veel warmte, liefde, geduld, een goed
voorbeeld en met vallen en opstaan komt het meestal
vanzelf wel goed.
Kalender april
Donderdag 20:
secretaressedag
Vrijdag 21:
film 5e en 6e lj.
Maandag
24:
medische onderzoeken
°2012 K3 in Beringen
vergadering
oudervereniging
Woensdag 26:
muzische dag
lagere school
Vrijdag 28:
medische onderzoeken
°2012 K3 in Beringen
Download