H4 Strafrecht: de rechter

advertisement
Jongeren
Jongeren
H2 Een leven lang leren
Jongeren
Hoe leren we?
Socialisatie vindt plaats door:
 informatie en aanwijzingen die je krijgt.
 imitatie van anderen.
 ervaringen.
 experimenteren.
Jongeren
Goed of fout gedrag?
Sociale
controle
Mensen in je omgeving letten op
hoe jij je gedraagt.
Sociale controle vindt overal plaats. Bijvoorbeeld:
 thuis (bv. door je ouders)
 op school (bv. door leraren)
 bij vrienden
 op straat (bv. door de politie)
 etc…
Jongeren
Sancties
Sancties
Manieren waarop iemand laat merken
of je iets goed of fout hebt gedaan
Positieve
sanctie
Een beloning van gedrag. Bijvoorbeeld:
• een compliment van iemand.
• loonsverhoging omdat je je werk goed doet.
Negatieve
sanctie
Een gevolg van negatief gedrag. Bijvoorbeeld:
• strafwerk krijgen.
• een bekeuring krijgen.
Jongeren
Internalisatie
Internalisatie
Aangeleerde normen en waarden
zijn vanzelfsprekend gedrag
geworden
Sommige dingen die je leert doe je na een tijd zonder
erbij na te denken. Dat noem je geïnternaliseerd
gedrag.
Jongeren
Socialisatieproces
Jongeren
Identiteit
Identiteit
De persoon die jij bent, gevormd
door alle kenmerken die bij jou
horen en je ervaringen.
Je identiteit wordt gevormd door jou
socialisatieproces. Heel belangrijk daarbij zijn groepen
die jou gesocialiseerd hebben. Bijvoorbeeld:
 Het land of de woonplaats waar je vandaan komt.
 De jongerencultuur / vriendengroep waar je bij
hoort.
 Je geloof
Jongeren
Hoe wordt je identiteit gevormd?
http://www.schooltv.nl/video/normen-waarden-en-de-nederlandse-cultuur-samenvormen-ze-je-identiteit/
Jongeren
Rolgedrag
Iedereen heeft verschillende rollen. Op school
gedraag je je anders dan thuis, en bij je vrienden
of bij je bijbaantje gedraag je je ook weer anders.
Rolgedrag
Gedrag dat we van elkaar in
bepaalde situaties verwachten.
Omschrijf het rolgedrag van de volgende beroepsgroepen:
• Leraren
• Verkopers in een winkel
• Bouwvakkers
Jongeren
Roldoorbrekend gedrag
Wanneer je je gedraagt volgens een rolpatroon,
dan vertoon je rolbevestigend gedrag.
Roldoorbrekend
gedrag
Gedrag dat je niet direct bij
iemands rol verwacht
Download