Mission Statement

advertisement
Mission Statement
….de deltametropool?
- Waarom wel, waarom niet -
Chris Wolfs
Delta Design
05/02/04
TU Delft
Faculty of Architecture
# Bundeling van thema’s
A B C
A
Statements
B
Metropolitaans programma naar eigen inzichten
C
Metropoolvergelijking en eigen fascinatie
Ontwerpvisies volgens OMA, H+N+S, TKA, Luigi Snozzi betreffende de
Deltametropool!
# Statements
A B C
Kernachtige visie van de 4 ontwerpateliers
OMA
- Deltametropool wordt onmogelijk beschouwd waarbij geen landschappelijke en
infrastructurele netwerken mogelijk zijn.
- Grote vlakken verstedelijk gebied met weinig relatie stad/land.
H+N+S
- Groene Hart als identiteitsdrager waarbij het gebied toegankelijker en recreatiever wordt.
Daarbij is er veel plaats voor waterberging en innovatieve woonmilieus.
- Identiteit door vele en verschillende landschappen, cultuurhistorische waarde van de steden
en dorpen.
TKA
- Identiteit door vele en verschillende landschappen, cultuurhistorische waarde van de steden
en dorpen.
- Verbeteren van transportnetwerken. Daarnaast worden er ensembles van stad en land
ontwikkeld.
Luigi Snozzi
- Gedurfde aanpak maar weinig relatie stad/land. Groene Hart blijft een leeg en ongebruikt
open gebied.
- Zeer hoge kosten
# metropolitaan programma
A B C
Wat maakt een Metropool een Metropool (vergeleken met Londen of
Parijs)?
• Omvang (inwonersaantal, oppervlakte)
• Optimaal netwerk van verbindingen
-
rode stedelijke netwerk
groene ecologie netwerk
blauwe water netwerk
grijze infrastructuur netwerk
• Verplaatsingsduur (max 3/4 uur) in de metropool
• Hoog voorzieningsniveau
• Rijkelijk en divers aanbod van woon/werkmilieus
• Differentiatie aan recreatiemogelijkheden
• Hoog cultureel en sociaal aanbod
# metropolitaan programma
A B C
Welke metropolitaanse artefacten zijn aanwezig in de ‘Deltametropool’
Luchthaven Schiphol
Havengebied Rotterdam
• Luchthaven Schiphol
(rood)
• Havengebied Rotterdam
(rood)
• HSL (Noord – Zuid)
(grijs)
• Aanbod van ecologische hoofdstructuren
(groen)
• Steden met sterke eigen identiteit
De Randstad heeft dus potentie om een
Metropool te worden!
Maar er ontbreekt nog het een en ander
om een Metropool te zijn!
# metropolitaan programma
A B C
Wat is er nodig om van de Randstad een Deltametropool te maken?
• Optimalisering netwerken op een hoger schaalniveau
(op stadsniveau zijn de verbindingen al goed, alleen de regionale en nationale verbindingen)
• Identiteitbepaling van de Metropool
(iedere stad heeft zijn eigen sterke identiteit maar wat is de identiteit van de Deltametropool? De identiteit
van de steden afzonderlijk!)
• Samenhang tussen steden afzonderlijk verhogen
(nu nog veel regionale netwerken waardoor op hoger schaalniveau slechte verbinding ontstaat tussen de
noord – en zuidvleugel en rest van Europa. Upgrading en downgrading is een mogelijkheid om de
congestie op te lossen (afslaggevoeligheid verlagen!!))
• Ecologische structuren verbinden tot een divers groen/blauw netwerk
(onsamenhangend geheel van groene structuren. Hierdoor grote druk op Groene Hart door het niet goed
benutten van restgroen en een zwak imago van het Groene Hart)
# metropolitaan programma
A B C
Wat is er nodig om van de Deltametropool een goed werkende Metropool
te maken?
• Identiteit
- ‘De identiteit van een metropool = de identiteit van het centrum ………’ (OMA)
De Deltametropool heeft geen eenduidig centrum maar polycentrische kernen waarbij samenhang en
verbinding optimaal moet zijn om de specifieke sferen (identiteiten) van de kernen afzonderlijk te ervaren. Dit is
de essentie van de Deltametropool!
• Verstedelijking
- Variatie. Hoogstedelijk in de compacte steden, gedifferentieerd aanbod aan landelijke woonmilieus
- Aantrekkelijk aanbod van woon/werk voorzieningen.
• Groene Hart
- Het Groene Hart ook duidelijk zien als hart, de kloppende groene motor die een aantrekkelijk
en levend landschap schept waar experimenteel ontwerpen mogelijk is. De landbouw trekt weg
als gevolg van ruimtegebrek en toenemende milieuregels. Daarmee verdwijnt ook de
belangrijkste beheerder van het landschap. Dus nieuwe mogelijkheden:
- Gun boeren een tweede kans (schaalvergroting)
- Verbeteren van recreatiemogelijkheden (bereikbaarheid)
# metropool vergelijking
A B C
Vergelijking met Londen!
Delta
Londen
Grootte:
2200 m2
1500 m²
Inwoners:
6,5 miljoen
7,19 miljoen
Vliegvelden:
3
6
Aantal voetbalclubs:
Amsterdam (Ajax)
Arsenal
(topclubs)
Rotterdam (Feijenoord)
Chelsea
Tottenham Hotspur
# metropool vergelijking
A B C
Grootste vliegvelden ter wereld
(gemeten naar passagiersaantallen in 2002 (aantallen in miljoenen)
Atlanta
Chicago
Londen (Heathrow)
Tokyo (Haneda)
Los Angeles
Dallas/Fort Worth
Frankfurt
Parijs (Charles de Gaulle)
Amsterdam (Schiphol)
Denver
Phoenix
Las Vegas
Houston
Madrid
Hong Kong
Minneapolis/Saint Paul
Detroit
Bangkok
San Francisco
Miami
Londen (Gatwick)
76
66
63
61
56
52
48
48
40
35
35
35
33
33
33
32
32
32
31
30
29
Londen heeft 2
vliegvelden in
de top 20
grootste
vliegvelden in
de wereld
# eigen fascinatie
Locatie: Bollenstreek en aangrenzende strandwallen en duinen.
A B C
# eigen fascinatie
A B C
• Kuststrook
• Duinen
• Achterliggende gebied (bollengebied)
Opdracht:
Onderzoek naar mogelijke stedelijke functies om het
Groene Hart te ontzien en een aantrekkelijk en
gevarieerd woon/werkaanbod te creëren
kust
duinen
Achterliggende strandwallen
(bollengebied)
bestaande
bebouwing
Download