PowerPoint-presentatie

advertisement
Vaderdag
2013
Mijn vaderdag geschenk …
Vaderdag
Lucas 12:32
Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke!
Want het heeft uw Vader behaagd
u het Koninkrijk te geven.
Apostolisch gebed …
‘Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde
geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede …’
• Apostel
– Romeinse generaal
– Die de cultuur van Rome brengt
• Apostolisch gebed = gebed cultuurbrengers
Leer ons bidden…
Dus:
• Het koninkrijk leven is voor elke gelovige!
• Gebed dat de situatie en de cultuur van de
hemel op aarde zichtbaar mogen worden.
• Waardoor?
– Doordat Jezus’ volgelingen die cultuur modelleren!
– Doordat de voorzieningen beschikbaar blijken!
Hartstocht …
• Jij leeft onder het koningschap waar je het
meest aan denkt (en andersom)!
• Waar uw schat is, daar is uw hart zegt Jezus
• Aan Lucas 12:32 gaat vooraf: ‘… zoek niet wat u
eten of drinken zult en wees niet verontrust …
uw Vader weet, dat u deze dingen behoeft.’
Omhoog kijken …
• Veel mensen proberen te verdienen wat HIJ
(Jezus) al voor hen heeft verworven.
• Col. 3:1-3 ‘… zoek de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de
aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is
verborgen met Christus in God.’
De vader - rol
Twee soorten kinderen - Lucas 15:22 & 31
• 22 ‘Maar de vader zei … : Brengt vlug het beste
kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een
ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.’
• 31 ‘… hij zei tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en
al het mijne is het uwe.’
De vader - rol
Vader bevestigde de IDENTITEIT:
1. Alles is voor jou!
2. Vertellen en bevestigen
3. Op je benen zetten in deze IDENTITEIT
Wie heeft zo’n vader … ?
Jouw vader & vaders …
• Gevallen (fall short of the glory)
• Gevangen in de geschiedenis
• Vergeven … en dan?
• Het herstelde VADERSCHAP
1. IDENTITEIT vanuit de Vader
2. Bedenken wat van boven is (de troon)
3. IDENTITEIT bevestigen zoals de Vader
Soorten & maten
• Geen ruimte voor jaloezie
– De Vader lacht ‘t weg, je hebt alles al!
– Kom op help me die snotneus uit te leggen wie hij is
• GENIETEN, GENIETEN, GENIETEN!
1 Cor. 2:16
Er staat immers geschreven: 'Wie kent de gedachten van
de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu,
onze gedachten zijn die van Christus.
Download