Functieprofiel stevige senior planeconoom met

advertisement
Profiel
Stevige senior planeconoom met helicopterview
(36 uur per week)
Gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar een stevige senior planeconoom met
helicopterview. Je hebt ruime ervaring in het werkveld van planeconomie en locatieontwikkeling. Je overziet het hele werkveld, bent een oplossingsgerichte adviseur en begrijpt
wat de politiek belangrijk vindt.
De organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met circa 650 medewerkers
die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Een professionele,
klantgerichte organisatie met mensen die de dienstverlening steeds verder verbeteren. Veel
van de taken die de medewerkers nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden straks geheel
of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of Leidschendam-Voorburg doet ze samen met
andere gemeenten.
De gemeente geeft vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken,
gebruik makend van nieuwe technologieën. Het hypermoderne kantoor in Leidschendam biedt
alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd en plaats onafhankelijk). Dit
creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit
en oplossingsgerichtheid. De organisatieontwikkeling kent het motto: Vertrouwen,
Verbinden en Verantwoordelijkheid.
De afdeling
De afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (RO) faciliteert en initieert de ruimtelijke en
maatschappelijke plannen en levert hiermee een bijdrage aan een duurzame en leefbare
groene stad. Dit doet zij samen met burgers, bedrijven en regionale partners. De afdeling weet
wat er speelt en wanneer iets kan en moet. Zij geeft onafhankelijk en professioneel advies op
basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke en organisatiedoelen. Zij vertaalt de
organisatiedoelen naar concrete opgaven en zet deze af tegen de beschikbare middelen en
tijd. Zij stelt kaders op, die ruimte geven en bewaakt deze om te zorgen dat het plezierig en
veilig wonen en werken is in de stad.
De afdeling bestaat uit twee teams: het team Ruimte en het team Locatie Ontwikkeling (LO).
Er werken ongeveer 50 medewerkers op de afdeling. Samen met de rest van de organisatie is
de afdeling RO druk met de voorbereidingen van de nieuwe omgevingswet, die per 1 januari
2019 in werking treedt.
Het team
Het team LO richt zich vooral op het realiseren van ruimtelijke initiatieven en het actualiseren
van bestemmingsplannen. De focus ligt hierbij op het uit (laten) voeren van gebieds- en
locatieontwikkelingsprojecten. Het team is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van
ruimtelijke initiatieven. Hierbij gaat het om het faciliteren en regisseren van
locatieontwikkeling, actualiseren van bestemmingsplannen (coördinatiefunctie) en
werkzaamheden op het gebied van planschade, aan- en verkoop van onroerende zaken en
dergelijke.)
Het team bestaat uit stedenbouwkundigen, bestemmingsplanjuristen, tekenaars,
grondzaakjuristen en planeconomen. Er werken ongeveer 20 medewerkers.
De functie
Samen met jouw directe collega’s ben je de spil op het terrein van locatieontwikkeling.
De functie van senior planeconoom vormt een belangrijke sleutelpositie binnen het team LO.
De gemeente Leidschendam-Voorburg kent een grote variatie in projecten: van ingrijpende
herstructureringslocaties, gebiedsontwikkeling tot relatief kleine inbreidingsprojecten.
Als senior planeconoom initieer, begeleid en toets je ruimtelijke plannen in financieeleconomische zin.
Financiële haalbaarheidsberekeningen, risicoanalyses en exploitatieberekeningen van
ruimtelijke plannen worden zelfstandig door jou voorbereid, opgesteld en herzien.
Je adviseert (in financiële zin) bij ontwikkelings- en herstructureringsplannen en
gebiedsontwikkelingsvraagstukken en je bent betrokken bij onderhandelingen met
projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
Jouw profiel
•
Je beschikt over een afgeronde academische of HBO opleiding, in de richting van
planeconomie;
•
Meerdere jaren (minimaal vijf) aantoonbare werkervaring als planeconoom (deels) bij
een gemeente is een vereiste, evenals actuele kennis van de ontwikkelingen in het
vakgebied en het werkveld van planeconomie en locatieontwikkeling;
•
Je kan beleidsmatig en strategisch handelen;
•
Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar compromissen in te sluiten;
•
Je het een goed ontwikkeld analytisch vermogen
•
Je bent een netwerker en weet netwerken op te bouwen en te onderhouden;
•
Jouw communicatieve vermogen is buitengewoon goed ontwikkeld;
•
Jouw schrijfstijl is kort, bondig en helder;
•
Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk.
Jouw competenties
De volgende competenties zijn voor deze functie vastgesteld en worden van jou verwacht:
Ondernemingszin: je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor
verbeteringen of vernieuwingen.
Creatief: je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende
alternatieven) voor het oplossen van problemen. Je weet geheel nieuwe werkwijzen te
bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
Visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je
bent in staat je op de lange termijn te richten.
Omgevingsbewustzijn: je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of
andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het
eigen werkgebied.
Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Je geeft vorm
en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk
resultaat.
Arbeidsvoorwaarden
Geboden wordt een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze
organisatie die werkt volgens de principes van het Nieuwe Werken. Het salaris voor de functie
bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 4.740- per maand
(salarisschaal 11). Daarnaast kun je rekenen op aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder goede persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en
studiefaciliteiten, een flexibele werktijdenregeling, een iPhone en iPad, een eindejaarsuitkering
en een collectieve ziektekostenverzekering.
Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan
je contact opnemen met Irene van Eijndhoven via telefoonnummer 06 - 165 121 70, Cees
Zeelenberg via telefoonnummer 06 – 204 199 50 of via het kantoor van Zeelenberg in ’sHertogenbosch, telefoonnummer 073-6120655.
Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk
tegemoet en verzoeken je online te solliciteren via onze website
www.zeelenberg.nl/vacatures/leidschendamvoorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg hecht veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een
verklaring omtrent gedrag(VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan
ook tot de selectieprocedure. Daarnaast kan het nagaan van referenties onderdeel uitmaken
van het sollicitatieproces.
Op basis van jouw sollicitatie hoor je zo spoedig mogelijk of je uitgenodigd wordt voor een
oriënterend gesprek bij ons bureau. Hierna vinden de vervolggesprekken plaats bij onze
opdrachtgever.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards