(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Commissie voor
ruimtelijke ordening volkshuisvesting
en land- en tuinbouw
Datum commissievergadering: 12 november 2001
DIS-stuknummer
Secretaris
Doorkiesnummer
Behandelend ambtenaar
Dienst/afdeling
Nummer commissiestuk
Status
Datum
Bijlagen
:
: drs. J.H.A.M. Jansen
: 073 6812512
: Roberto Heijmerink
: REW/ROOO
: RVL 0066
: ter informatieve bespreking
: 18 september 2001
: Voortgangsnotitie Internationalisering Ruimtelijke
Ordening, augustus 2001
Onderwerp:
Voortgangsnotitie Internationalisering Ruimtelijke Ordening
Voorstel aan commissie:
Ter informatieve bespreking
Eventuele nadere opmerkingen:
Notitie bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende
internationale projecten en werpt een blijk vooruit naar het komend jaar.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,
drs. J.H.A.M. Jansen, secretaris
Commissie voor ruimtelijke ordening
volkshuisvesting en land- en tuinbouw
Bijlage:
1 RVL 0066 Voortgangsnotitie Internationalisering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards