Innovatie sterke troef van land- en tuinbouw

advertisement
‘Innovatie sterke troef van land- en tuinbouw’
Ruim 35.000 ondernemers worden vertegenwoordigd door de Land en Tuinbouw Organisatie
(LTO) Nederland. Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vertelt over de sector, de
groeikansen ervan en het enorme exportpotentieel.
“Boeren en tuinders leveren een enorme bijdrage aan de economie, de werkgelegenheid, het
landschap en het milieu. Zij opereren niet alleen in een sterk fluctuerende markt, maar zijn
ook vaak afhankelijk van het klimaat. Toch scoort de sector voor het klimaat buitengewoon
goed, de belangrijkste energiedoelen voor 2020 zijn nu al behaald.”
Dat de agrosector floreert, valt ook af te leiden uit de exportcijfers: vorig jaar groeide dat met
zeven procent naar ruim 80 miljard euro. Maat: “Zo’n 60 procent van de totale productie is
voor de export. Door het hoge kennisniveau, de efficiënte wijze van produceren en het
uitstekende uitgangsmateriaal kan Nederland een aanzienlijke bijdrage leveren in de
wereldwijde groeiende vraag naar voedsel.”
Minder bestrijdingsmiddelen
Voor de toekomst van de land- en tuinbouw is innovatie een sterke troef. “De sector richt zich
op hogere en betere productie met minder grondstoffen en minder emissies. Denk daarbij
aan water, meststoffen en diervoeders. De tuinbouw is in staat om de warmte in de kassen
om te zetten in nieuwe energie en in de akkerbouw gebruikt men satellieten om te bepalen
of gewassen water nodig hebben. De tractor op het land wordt satelliet-gestuurd. Er worden
plantenrassen gekweekt die met minder water en voedingstoffen toe kunnen en beter
opgewassen zijn tegen ziektes en plagen waardoor nog minder bestrijdingsmiddelen nodig
zijn. In de veehouderij zie je een vergelijkbare ontwikkeling.”
Innovatie en investeringen
Innovatie vergt echter investeringen, terwijl de banken steeds moeilijker geld uitlenen.
“Binnen onze sector komt rond 80 procent van het benodigde geld van de Rabobank. Er is
echter sprake van toenemend familiekapitaal en geld van investeerders. Die investeerders
wéten dat de agrarische sector toekomst heeft vanwege de voortdurende vraag naar voedsel
en voedingsproducten. De agrosector behoudt zo zijn toppositie in de wereld.”
Voldoende dynamiek
Het belang van de sector spreekt voor zich, Maat stelt dat die sector dan wel de ruimte moet
krijgen om te blijven innoveren en door te ontwikkelen. “Er zijn nog regels die de
ontwikkeling van bedrijven in de weg zitten. We moeten er heel scherp op zijn, dat er
voldoende dynamiek blijft in de land- en tuinbouw. Die dynamiek en investeringen dragen bij
aan verdere duurzame groei. De Nederlandse agrosector is wereldwijd een grootmacht en
alle potentieel om dat te blijven, is aanwezig.
Maat heeft vertrouwen in de toekomst. “Over tien jaar is er resistenter zaaigoed, wordt er nog
minder antibiotica gebruikt, wordt steeds meer in gesloten kringlopen geproduceerd, is er
nog meer waardering van de consument en heeft de sector nog steeds een toppositie.”
Download