profiel_Senior PL .Net

advertisement
Senior projectleider .Net
1. Omschrijving opdracht
Als projectleider die projecten opvolgt:
• Als projectleider sta je in voor het volledige beheer van de levenscyclus van één of
meerdere ICT-projecten.
• Je bepaalt mee de doelstellingen en op te leveren resultaten van een project, legt de
verantwoordelijkheden binnen een project vast en stelt een plan van aanpak op.
• Je werkt een gedetailleerde planning uit en volgt de voortgang op, beheert het budget en
doet de kwaliteitscontrole.
• Je bent verantwoordelijk voor het juist inzetten van de toegewezen mensen en middelen.
• Je motiveert het projectteam om de vooropgezette resultaten te behalen.
• Je rapporteert extern naar de klant en intern naar de program manager over de status van
je projecten: voortgang, budget, tijdsbesteding en scopebewaking. Dit door wekelijks
statusrapporten door te geven en te bespreken.
• Je garandeert de communicatie tussen de verschillende betrokken partijen en zorgt voor
een goede overgang van het project naar een operationele omgeving.
• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en het leiden van de
stuurgroepen binnen de aan jou toegewezen projecten.
Technische vereisten
• Je hebt een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt minstens 7 jaar ervaring in het aansturen van medewerkers: coachen,
motiveren, leiden en evalueren van een team.
• Je hebt in de voorbije jaren met een projectteam een aantal ICT-projecten gerealiseerd
en je hebt een brede interesse in het ICT-domein.
• Je hebt ervaring op het gebied van projectplanning en projectbeheer. Je slaagt erin de
verwachtingen binnen budget en binnen de deadline te realiseren.
• Je hebt ervaring met projecten voor ontwikkeling van softwarepakketten in de .NET
omgeving.
• Je hebt ervaring met de scrum en agile methodologie
• Je hebt ook ruime ervaring met business analyse
• Business context • Je bent dynamisch aangelegd en sterk klantgericht. Je bezit een groot
inlevingsvermogen en hebt een sterk analytisch inzicht.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je hebt ervaring met
onderhandelingen op alle niveaus.
• Je hebt ervaring op gebied van zelfstandig budgetbeheer.
• Een vlot gebruik van de gangbare Office-pakketten is evident.
• Je bent flexibel en hebt de nodige zin voor kwaliteit.
• Kennis van de overheidssector en overheidswetgeving zijn pluspunten.
• Je volgt het project ook inhoudelijk op.
Senior projectleider .Net
2. Vereisten
Generiek
Kennis
-
Goed
Goed
-
Teamspeler
Nederlands of Engels schrijven en
spreken
Documentatie vaardigheden
Communicatief
Technisch:
- Ervaring in aansturen van teams
- Ervaring in projectleiding,
projectplanning
- ervaring met agile methodologie
- Ervaring met Office pakketten
- Je hebt kennis van business analyse
- Je hebt ervaring met projecten
voor ontwikkeling van
softwarepakketten in de .NET
omgeving
- Relevante projecten (ontwikkelen
van softwarepaketten in een .net
omgeving) duidelijk specifiëren in
cv
- .net
-
Ervaring #
jaar
Goed
Goed
Senior
Senior
7
7
Senior
Senior
Senior
goed
5
7
7
goed
goed
in te vullen door
inschrijver
Senior projectleider .Net
Naam kandidaat + RRnr:
Motivatie:
Beschikbaarheid:
Mandagprijs btwe:
Download