CSEN_UMC_MDL

advertisement
SENIOR COASSISTENTSCHAP AFDELING MAAG-, DARM EN LEVERZIEKTEN
Naam coassistent opleider
Dr. M.C.A. van Kouwen, Radbodumc Nijmegen
Instelling
Radboudumc
Discipline
Maag Darm Leverziekten
Afdeling
Maag Darm Leverziekten (E21)
Waarnemend opleider
Prof.dr. J.P.H. Drenth
Contactgegevens
[email protected]
1. Programma
Het programma bestaat uit 12 weken klinische activiteiten op de afdeling Maag Darm Leverziekten
(E21). De werkzaamheden zullen liggen op beginnend zaalarts niveau. Vanuit de zaal kunnen korte
stages worden georganiseerd ter grootte van dagen danwel dagdelen naar de afdeling Endoscopie of
worden meegelopen met de consulent en kunnen patiënten worden gezien op de Spoed Eisende Hulp
voorafgaand aan het klinisch vervolgtraject. Op de zaal zal de senior co-assistent in toenemende
verantwoordelijk worden gemaakt voor minimaal 4 maximaal 6 patiënten waarbij alle aspecten van
anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, klinische zorg, verzorgen van
correspondentie, communicatie met verpleging en aanstaande collegae, communicatie met patiënten
en uitslaggesprek tot het domein van de senior- co gaat behoren op het niveau van een beginnend
arts-assistent.
Het dagprogramma ziet er globaal als volgt uit:
’s Ochtends: Na gemeenschappelijke overdracht papieren visite, visite langs de bedden, uitwerken
visite, aanvragen schrijven en beargumenteren, bijwerken statussen, opdrachten naar verpleging.
’s Middags: opnemen van patiënten, herzien van beleid op basis van bevindingen van aanvullend
onderzoek, bijwonen van relevante besprekingen, familiegesprekken en uitwerken van
correspondentie.
Eind van de middag overleg met en feedback door directe supervisor en overdracht voor de avond-en
nachtdienst.
2. Begeleiding en beoordeling
Globaal zal de begeleiding en beoordeling op dezelfde wijze worden gedaan als voor de assistenten
in opleiding met dien verstande dat iedere maand een tussentijds beoordelingsgesprek wordt gevoerd
aan de hand van een portfolio waarin verplicht zijn opgenomen: Korte Klinische Beoordelingen,
beoordelingen schriftelijke verslaglegging (status, ontslagbrieven) en beoordeling technische
vaardigheden. Onderdeel van een korte klinische beoordeling is een beoordeling van een uitslag
gesprek. De senior co krijgt een vaste begeleider toegewezen op het niveau van een Maag Darm
Leverarts, dit is het staflid die de afdeling superviseert. In principe zal gekozen worden voor een
begeleider die de cursus docent professionalisering heeft gedaan. (of een vergelijkbare cursus). Na
drie maanden zal een eindbeoordeling plaatsvinden die naast de onderdelen van de tussentijdse
gesprekken ook zal bestaan uit een mondelinge kennistoets. De tussentijdse beoordelingen zullen
worden gedaan door de begeleider in aanwezigheid van de verpleegkundig teamleider.
3. Planning
Er kunnen per jaar 4 plaatsen van drie maanden worden aangeboden dat wil zeggen een continue
bezetting op de afdeling met 1 senior co plaats.
Download