Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/25842 holds

advertisement
Cover Page
The handle http://hdl.handle.net/1887/25842 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Boer, Rients de
Title: Amorites in the Early Old Babylonian Period
Issue Date: 2014-05-28
stellingen
behorende bij het proefschrift
AMORITES IN THE
EARLY OLD BABYLONIAN PERIOD
te verdedigen op woensdag 28 mei 2014
klokke 11:15 uur
aan de Universiteit Leiden
door
Rients de Boer
DissRients-stellingen.indd 1
10-5-2014 12:33:43
i
vii
De Vroegoudbabylonische Amorieten (ca. 2000–1815 v. Chr.)
leefden voornamelijk in kleinere steden en op het platteland.
De rol van de steden Malgium en Dēr was belangrijker in de
Vroegoudbabylonische periode dan tot nu toe gedacht.
ii
viii
De Vroegoudbabylonische Amorieten waren voor een deel oorspronkelijk huurlingen in dienst van onafhankelijke steden in
zuidelijk Mesopotamië.
Tijdens het bestaan van het Ur III-rijk en direct na de val ervan (ca. 2002 v. Chr.) waren er nog geen koninkrijken geregeerd
door heersers van Amoritische afkomst.
iii
ix
De Vroegoudbabylonische Amorieten namen de macht over
door de heersende elites te vervangen.
Het behoud van de territoriale eenheid van het Babylonische
koninkrijk en zijn cultuur over meer dan vijftienhonderd jaar
(ca. 1880–333 v. Chr.) is de verdienste van met name twee grote
Oudbabylonische koningen: Sumu-la-El en Hammurabi.
iv
De Vroegoudbabylonische Amorieten moeten onderscheiden
worden van de Amorieten bekend uit de Mari-archieven (ca.
1810–1760 v. Chr.).
v
In de periode van ca. 1880–1825 v. Chr. bestond er een staat in
het zuidelijk gebied van de Diyala-vallei. De koningen van deze
staat waren Sumun-abi-yarim, Hammi-dušur en Sîn-abūšu.
vi
Rond 1863–62 v. Chr. werd de stad Kazallu verslagen door een
coalitie bestaande uit Sumu-la-El van Babylon, Erra-imittī van
Isin en Sumu-abum.
DissRients-stellingen.indd 2
x
Het is een feit dat veel Mesopotamische schrijvers leerden om
documenten op te stellen volgens strikte redactieregels en in
een gestandaardiseerd Akkadisch. Dit verhult voor ons vaak de
verschillende Semitische dialecten die over het gehele Oude
Nabije Oosten werden gesproken.
xi
Er bestonden verschillende niveaus van geletterdheid onder
schrijvers. Voor de administratie van een archief is minder
kennis nodig dan voor het opstellen van koninklijke hymnes
in het Sumerisch.
10-5-2014 12:33:43
Download