Protestantse Gemeente Zutphen De Wijngaard Zondag 31 januari

advertisement
Protestantse Gemeente Zutphen
De Wijngaard
Zondag 31 januari 2016
Voorganger: Ds. Irma Pijpers
Organist: Gert Oldenbeuving
Lector: Hanneke Roos
Koster: Freek Pennings
Liedboek licentie: L19129
Welkom en mededelingen
Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal
Voorbereiding
Kaarsen aansteken - moment van stilte
Koraalvoorspel: Schmücke Dich, o liebe Seele – J.C Walther
Bemoediging en drempelgebed
Ouderling:
ALLEN:
Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Ouderling:
God, wij zijn hier gekomen
als verschillende mensen
met allemaal eigen dromen en gedachten.
U ZIET ONS
Allemaal hebben we talenten
en we zijn allemaal nodig
in de wereld en in de kerk.
U ZIET ZE
Wees bij ons vandaag
als wij samen bidden en zingen
WEES BIJ ONS. AMEN.
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:
Ouderling:
ALLEN:
Psalm 66: 1, 3, 5 en 7
Kyriegebed, afgesloten met
2
Glorialied: Lied 304 – Zing van de Vader
Rondom het Woord
Groet
V: De Heer zij met u en met jullie
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed bij de opening van de Schriften
1 Korinthe 12: 12-27
Lector: Woord van de HEER.
Allen: WIJ DANKEN GOD.
Lied 970: 1, 3 en 5 – Vlammen zijn er vele
Verkondiging
Lied 973 – Om voor elkaar te zijn een oog, een oor
Rondom de tafel
Gebeden – stil gebed
Tussen de voorbeden zingen we:
Inzameling van de gaven
Lied 385 – De tafel van samen
Tafelgebed
3
Vervolg tafelgebed
Onze Vader
Vredegroet
Nodiging
Rondgang
Dankgebed
Lied 423 – Nu wij uiteengaan
Zegen
allen:
4
Download