LITURGIE OCHTENDDIENST

advertisement
LITURGIE 23 MAART 2014
THEMA: GODSVRUCHT?
PSALM 118: 13-23
MATTHEUS 21: 33-46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
LIED: 25:7 + 535D
25:8 + 535D
STIL MOMENT, BEMOEDIGING EN GROET
GEBED
LITURGISCH BLOEMSTUK, GEWELDDADIGE STILTE
WIE?
MET DE KINDEREN: DE SLECHTE KNECHTEN
LIED: VERTEL ME EENS
TEKST & MUZIEK: ELLY & RIKKERT ZUIDERVELD
VERTEL ME EENS HEER JEZUS
TOEN U OP AARDE WAS
WAAROM GELOOFDE NIEMAND TOEN
DAT U DE KONING WAS?
ZE WILDEN GRAAG EEN KONING
MET RIJKDOM PRACHT EN PRAAL
MAAR IK KWAM ALS EEN DIENAAR
HET ARMST VAN ALLEMAAL
JA IK WERD ARM OM JULLIE RIJK TE MAKEN
VERTEL ME EENS HEER JEZUS
U BENT AAN 'T KRUIS GEGAAN
WAAROM HEBBEN DE MENSEN
U TOEN ZO'N PIJN GEDAAN?
IK WOU HUN ZONDEN DRAGEN
IK WOU DE PIJN DOORSTAAN
VOOR ALLE STOUTE DINGEN
DIE JIJ OOK HEBT GEDAAN
JA IK WERD ZIEK OM JULLIE TE GENEZEN
DANK U WEL HEER JEZUS
DAT U HET DEED VOOR MIJ
'K WIL ALTIJD BIJ U BLIJVEN
U MAAKT MIJN HART ZO BLIJ
DUS LAAT ONS SAMEN SPELEN
IN 'T HEMELS KONINKRIJK
WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN
DAT MAAKT ONS LEVEN RIJK
WAT GOD ONS HEEFT GEGEVEN
DAT MAAKT ONS LEVEN RIJK
NAAR DE KINDERNEVENDIENST
LEZING: PSALM 118: 13-23
LIED: 435: 1,3
LEZING: MATTEUS 21: 33-46
LIED: 984
PREDIKING
MUZIEK
DE KINDEREN KOMEN TERUG
DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED
1E COLLECTE: KERK IN AKTIE , ARMOEDE IN NEDERLAND
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/MATERIALEN/23-maart-2014-Armoede-inNL/Filmpje-Armoede-in-NL--i17220
2E COLLECTE: KERKENWERK ARK
SLOTLIED: 552: 1 EN 2
ZEGEN EN WEGZENDING
GEZONGEN AMEN
COLLECTE UITGANG: ONDERHOUD ARK
Download