Proviand voor onderweg Verder aan de slag met de visitetekst

advertisement
Proviand voor onderweg
Verder aan de slag met de visietekst
Dekenale avonden voor team 2013
Powerpoint bij de slotbezinning
In de tijd na Pasen
1. Een netwerk van parochies
Heer Jezus,
Wij willen ons laten leiden
door U die de Weg zijt,
de Waarheid en het Leven.
Vanuit onze kernen van geloofsbeleving
willen wij bijdragen tot een levend geheel
waarin iedere gelovige zijn of haar plaats
vindt.
Lied
2. Liturgie en Sacramenten
We bidden samen: Onze Vader….
3. Opvoeding en Onderwijs (Verkondiging)
Wij geloven in God
als de scheppende Vader
in Jezus Christus
opgestaan uit de dood en
bevrijdend aanwezig bij ons
en in de Geest van Jezus
die gemeenschap van liefde bouwt.
4.Diaconie en Zorg
Stilte: Voor wie wil jij nu in je hart bidden?
Lied
5. Een Ketting van Generaties
Samen:
Wees geprezen, mijn Heer,
in de warme ontvankelijkheid van onze gezinnen…
Wees geprezen, mijn Heer,
in het hart van onze kinderen, jongeren en
jongvolwassenen…
Wees geprezen, mijn Heer,
in het woord en de blik van onze senioren…
6. Van ‘leerlingen’ naar ‘medewerkers”
Allen:
Dank u God
om het voorbeeldig leven
van deze mensen.
7. Dialoog en samenwerking:
Samen:
God, wij bidden dat
wij elkaar zouden versterken
in het zoeken naar licht en perspectief.
Dat we ons laten inspireren
door het Evangelie
en door zoveel mensen
die het goed voorhebben
met onze wereld.
•
Wij bidden dat wij
Uw Naam ontmoeten en
dat Uw Rijk zichtbaar wordt
doorheen ieders bijdrage
aan een heilvolle wereld.
Amen.
Lied
In die hoop
gaan wij
huiswaarts…
•Wel thuis!
Download