1 Petrus - t Veerlicht

advertisement
1 PETRUS
Gaat over:
Verlossing
Nederigheid, de minste willen zijn
Lijden om Christus wil
1 Petrus 2 : 5 gaat over:
Wees deel van de gemeente.
We zijn nieuwe mensen



1. leg het verkeerde af
2. Groei door Gods woord
3 Proef dat de Here goed is.
Handelingen 9:31


Voor de geloofsgemeenschap brak in heel Judea,
Galilea en Samaria een periode van rust aan. De
opbouw voltrok zich en men leefde in ontzag voor
de Heer. Het ledental nam toe door de werking van
de Heilige Geest.
Dus: Hem eren en gehoorzamen; God voegt toe
aan de gemeente.
God heeft ons in een gemeente
geplaatst, waarom?




Je kunt samen God eren en lofzingen.
Je bouwt elkaar op in het geloof
Dan ga je de wereld in om anderen te dienen en
iets van Jezus te laten zien.
We moeten elkaar helpen en voor elkaar bidden!!
filmpje

Zij zegt: Een gezonde kerk kan de plek zijn waar je
groeit als mens, samen met andere gelovigen. Het is
net als met voetballen: Ik heb de andere spelers uit
mijn team nodig om een goed elftal mee te vormen.
En zo, met dat team, kun je ook helpen om de
wereld een stukje mooier te maken en samen iets
van God te laten zien.
spelletje



Sommige stenen zitten los.
Sommige gemeenteleden zitten ook los….ze zijn er
wel, maar hun hart is niet open voor de broeders en
zusters.
Laat u gebruiken als levende stenen (dus door de
liefde verbonden met elkaar).
We hebben elkaar nodig:






(Groot)ouders die bidden voor hun kinderen
Mantelzorgers
Mensen in het onderwijs
Mensen die rouw dragen
Mensen die bidden voor ongelovige familie
Mensen in de zending (buitenland)
Wat mag jij doen?






Voor de gemeente bidden
Me inzetten voor de kinderen van de gemeente
Regelmatig een bezoekje brengen bij een oudere
zuster of broeder bij mij in de buurt
Praten met mensen die de Heer Jezus nog niet
kennen.
Ik wil me op laten leiden tot oudste of diaken.
Ik ga kijken welke gaven en talenten ik heb
Wie is de Heer Jezus?





Hij is de levende steen
Hij is de hoeksteen, het fundament
Hij is kostbaar
Hij beschaamt ons geloof niet
Hij is een struikelblok voor ongelovigen
Wie zijn wij?






Koninklijk
Priesterschap
Gods volk
Zijn eigendom
Uit de duisternis geroepen tot Zijn licht
….om Gods daden te verkondigen
conclusie

Laat u gebruiken als levende stenen tot de bouw
van een geestelijk huis.
Samen mogen we God eren, liefhebben en dienen,
Samen kunnen we sterk staan in de strijd

Tot slot lezen we nog een keer 1 Petrus 2:1-10


Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards