Reactie DZB Duurzaamheid 7 principes Buma

advertisement
Duurzaamheid en de 7 principes van Sybrand Buma om uit de crisis te komen
Op het laatste voorjaarscongres heeft Sybrand Buma 7 principes geïntroduceerd, waarlangs de
Nederlandse economie een nieuwe impuls moet krijgen. De voorzitter van het DZB heeft
Sybrand Buma aangegeven deze 7 principes te willen uitwerken voor duurzaamheid, omdat
juist via duurzaamheid Nederland een noodzakelijke impuls verdient! Deze 7 principes zijn:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
De samenleving, niet de overheid
Iedereen heeft een taak
Een eerlijke economie
Tegen de profiteurs
De familie is ons fundament
Een zelfbewust NL, verbonden met Europa
De toekomst van onze kinderen
Meer achtergrond bij de 7 principes is beschikbaar via https://www.CDA.nl/7-principes/
Een aantal opmerkingen, die het DZB al ontvangen heeft:
Bij het 1e principe:
 De overheid moet juist zorg dragen voor duurzaamheid. Dit principe is overigens niet
bedoeld als tegenstelling, maar het principe wil vooral de burger meer inspraak geven,
een overheid "naast" de burger.
 De dienende overheid, d.w.z. de overheid geeft lokale initiatieven een eerlijke kans. Niet
alleen voor energie, maar ook mbt. voedsel en recycling.
Bij het 2de principe:
 Een taak voor iedereen betekent ook dat er voor iedereen een taak is. Door vergaande
mechanisatie is dat vaak niet meer het geval. Maar recycling bijvoorbeeld biedt werk
(inzameling, scheiding, etc.) voor laaggeschoolden.
Bij het 3de principe:
 Een eerlijke economie vraagt ook om eerlijke prijzen: geen uitbuiting meer door
kinderarbeid of andere mensonwaardige arbeidsomstandigheden.
 Een eerlijke economie is ook een economie die eerlijk beprijst. Veel emissies hebben
geen prijs, maar veroorzaken wel schade. Milieuvriendelijke alternatieven zonder deze
emissies vallen daardoor vaak duurder uit, terwijl ze juist schoner zijn! Bijv. het
subsidiëren van duurzame energie in een eerlijke economie zou als compensatie kunnen
dienen voor het feit dat de externe kosten van fossiele brandstoffen (luchtvervuiling,
doden bij winning kolen in mijnen, etc.) niet worden verdisconteerd in de prijs die wij er
voor betalen.
 Lokale energiecooperaties kunnen ook werkgelegenheid bieden aan het lokale MKB,
zoals installateurs en aannemers.
Bij het 4de principe:
 Profiteurs in termen van duurzaamheid zijn partijen die bijvoorbeeld hun afval dumpen
in landen met zwak opererende overheden. Maar ook partijen dichter bij huis, zoals
energiebedrijven die duurzame energiecertificaten (GVO's) inkopen van bijv. Noorse
waterkrachtstroom en deze als iets duurdere en groene stroom in NL verkopen, terwijl
er per saldo geen kWh extra duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Daarom niet langer
meer toestaan!!
Bij het 5de principe:
 Familie en duurzame relaties als fundament: wat vergezocht, maar duurzaamheid kan
hier zeker aan kan bijdragen. Het marktmodel, zoals dat in de VS werkt, vergroot juist de
extremen tussen arm en rijk en verkleint daarmee de kansen voor de ontwikkeling van
de armste bevolkingslaag (zie bijv. het artikel "the price of inequality" van Joseph E.
Stiglitz)
Bij het 6de principe:
 Dit zesde principe is lastig. NL stond lange tijd vooraan in Europa, ook als het ging om
ons milieubeleid (jaren 80 en 90). Eerlijk gezegd hebbent we op dit moment vooral
dankzij Europa nog een milieubeleid. Laten we er dus vooral voor zorgen dat we in ieder
geval voldoen aan de Europese normen (voor luchtkwaliteit bijv.).
Bij het 7de principe:
 Deze biedt de meeste aanknoping voor duurzaamheid. De toekomst van onze kinderen is
natuurlijk inbegrepen in de definitie van duurzaamheid, dit principe ligt aan de basis van
duurzaamheid.
Graag horen we van u tijdens de vergadering op 21 september a.s. wat uw gedachten zijn over
de invulling van de 7 principes in relatie tot duurzaamheid!
Bij voorbaat dank!
Namens het bestuur,
Herman Jan Wijnants
Voorzitter
Download