verklaring van barendrecht

advertisement
VERKLARING VAN BARENDRECHT
“Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet
kiezen. Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhdnkelijk en kwetsbaar wordt houdt de toekomst zowel grote
gevaren als grote beloftes in.”
Pre-ambule Earth Charter, het internationale Handvest voor de Aarde
-
-
Wij, de Barendrechtse samenleving,
•
•
kiezen voor een duurzame toekomst, waarin we bewuste keuzes maken voor zowel de
huidige als de toekomstige generaties;
streven naar een balans van ecologische, economische en sociale belangen.
Wij, de Barendrechtse samenleving,
• concluderen dat duurzaamheid nodig is: (inter-)nationaal en lokaal;
• werken samen aan duurzaamheid: gemeente, bedrijven & maatschappelijke partijen.
Wij, de Barendrechtse samenleving,
• maken werk van duurzaamheid in onze eigen Organisatie;
• geven samen inhoud en uitvoering aan een Actieplan Duurzaam Barendrecht.
Op het onderschrijven van deze ‘Verklaring van Barendrecht’ mogen wij worden aangesproken.
Ondertekend door:
Naam:
...A
Vertegenwoordiger van
Datum:
Handtekening:
GKB
Download