en n¡euw in de cel

advertisement
SCHIEDAiI
Politie krrist 75 tips
over zedenzaak
De tv-uitzending van Opsporing
Verzocht waarin dinsdag aandacht
werd geschonken aan een zedenzaalç heeft 75 tips opgeleverd. Afgelopen zomer werden in Schiedam en Vlaardingen twee meisjes
(15 en 13)
misbruikt door een man
die hen op de frets was gevolgd.
Hij sloeg toe in de kelders oqder
de flats waa¡ de slaphtoffers
\Monen. Al tijdens de uitzending,
waarin een gedetailleerde comPositietekening van de dader werd
getoond, kwamen telefoontjes binnen. Ofde gouden tip is doorgebeld, moet nogbüiken. Bij ver-
schillende meldingen werd ook
een naårn genoemd.
ROÎTERDATI
LantarenVenster:
al 25.000 bezoekers
Raddraa¡ers met oud
en n¡euw in de cel
Amestanten gaan vaål( opnieuw in de fout
ROTTERDAM. Wie met Oud en Nieuw wordt opge'
pakt, viert de jaarwisseling in de politiecel. Alle ar'
restanten komen op z'n vroegst op nieuwsiâârSlflor'
gen om negen uur weer vrii. Dit om te voorkomen dat
ze nog een keer heisa veroorzaken.
ADRIANNE DE KONING
Vooriaande Oudejaarsnachten gebeurde het herhaaldelijk dat een
da¿n. De daders worden na¿r drie
cellencomplexen
in de regio
ge-
raddra¿ier, die met een boete naa¡
bracht. Daar beginnen om negen
huis was gestuurd, enkele uren later
uur's morgens
in de cel belandde. Deze
(dronken) feesWierders bleken uitermate hardleers. Daarom heeft
het Rotterdamse Openbaar Ministe'
weer
verhoren. Met de
Orde van Advocaten zijn aßpraken
de
gemaakt, dat verdachten die dat
willen een advocaat kunnen spre-
3 januari tijdens supersnelrecht over de 'simpelerel
grote zaken. Als er meer tijd nodie
is, is er ook nog een zitting later in
buigt zich op
januari. Wie zich echt heeft misdragen bewandelt de nprmale \ileg, en
blijft langer vastzitten.
Zoals is afgesproken voor heel
Nederland eisthet OM hogere straffen tegen alle verdachten uit de-oudejaarsnacht. Wie agenten, brandweerlieden of ambulancepersoneel
aanvalt, krijgt een dubbele straf. In
de nacht zijn in Rotterdam en omgeving duizend politiemensen aan
het werk. Die houden toezicht op
rie besloten dat iedereen die tijdens
dere zaken, waarbij bijvoorbeeld ge-
de jaarwisseling wordt opgepa.lct,
weld is gebruikt.
straat. Ook stadstoezicht en particuliere beveiligers zijn de hele
nacht in touw.
ïveet wa¿r
Wie þet politiebureau verlaat,
hij aan toe is. \{ie een
kleiner vergrijp heeft gepleegd,
op straat, hebben agenten de districten Noord en \{'est de hulp van
moet een boete betalen of krijgt een
datum mee voor een zitting bij de
rechter-of bij het Openbaar Minis-
buurtbewoners ingeroepen.Die
worden in de nacht gebeld om te
wagen hoe de sfeer bij hen in de
terie voor een t¿¿kstraf,. Een rechter
straat en buurt is.
pas op z'n woegst om negen uur's
ochtends wijkomt. Ook als hij
'slechts'een agent heeft beledigd of
iemand heeft bedreigd.
Maar de arrestanten kunnen ook
veel langer worden vastgehouden,
aftrankelijkvan wat ze hebben mis-
ken. Dit geldt vooral voor de nrya¿¡-
ROTTERDAM
Bonnenregen,
bii smerige
studentenflat
Gemeentebelastingen schrijft binnenkort forse boetes uit aan vijftig
bewoners van een studentenflat aan
de St¡uisenburgdwarsstraat in Kralingen. De boetes à 115 euro worden
uitgedeeld omdat de studenten een
bende maken van de straat. Zij
gooien hun vuilniszakken niet in de
daarvoor bestemde vuilcontainer
fugsfunnerq ul
Rotterdam gepakt
Medewerkers van Stadstoezicht
wroetten de afgelopen tijd door de
zakken en loramen zo op de adressen van vijftig vervuilers.
,,Heel goed, aanpakken die men-
De Limburgse politie heeft twee drugsrunners van22 en 23 jaar uit
Rotterdam aangehouden voor het
bezit van verdovende middelen.
De bestuurder kreeg een stopteken
en zetten gfofruil op straat zonder
reinigingsdienst Roteb te bellen.
sen," stelt bewoonster Esther Io,
lid
van de wooncommissie van de flat.
,,Het is hier soms echt verschrikke-
lijk, dan staan de vuilniszakken
hoog opgestapeld. Sommige scheuren open. Dan wordt het nog erger."
De boetes worden binnen nu en
drie weken aan de vervuilende studenten verstuurd.
in Eijsden. Door hun zenuwachtig
gedrag vielen de mannen op. Tijdens de controle stapte een van de
mannen uit de auto en een goed
gevulde sok met harddrugs viel op
de weg. Ook in de auto werd een
aantal bolletjes met drugs aangetroffen. De drugs en de auto zijn
inbeslaggenomen.
Om meer ogen en oren te hebben
Geef
+
codeou!
Nu nóg meer fun
b¡j IKEA Barendrecht
Småland is weer open!
vernieuwd en dubbel zo groot.
Småland van IKEA Barendrecht is
nu weer meer dan welkom.
zijn
vanaf
ter
wereld
mensen
Dus de belangrijksle
Bovendien organiseren we elke woensdagmiddag en zaterdag een leuke kinderactiviteit. Dus kom langs en neem je kleintjes mee! Kijk op lKEA.nl/barendrecht
t/m vr 10-21 uur. za 9-20 uur.
,,\.)
6
E
)
l
INDOORSKYDIVE.trOlTl
o
U
c
Ma
(''' I /,
o
'helemaal
ELKE DAG IS ANDERS
@
www,
in
d oo rs
kyd ive *co lrl
Download