The ultimate GDPR risk protection

advertisement
The ultimate GDPR risk protection
WAAROM?
• U zorgt goed voor uw klanten en dus ook voor hun privacy
Uw klanten kunnen zich veilig en beschermd voelen, u zorgt voor hen
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR) is vanaf
mei 2018 van kracht
Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet uiterlijk in mei 2018
aantoonbaar voldoen aan deze strenge nieuwe regelgeving. Uw organisatie ook!
• In Europa tekort van 60.000 Data Protection Officers verwacht
Organisaties moeten een DPO aantrekken maar die zijn niet te vinden. Inzet van
RiskRhino maakt een part-time Data Protection Officer functie mogelijk.
WAAROM?
• 90% van alle organisaties is nog niet gereed (bron PWC)
Compliance met deze nieuwe wet lijkt zeer complex te zijn
• Voorkom boetes (tot 4% van uw bruto omzet of € 20 miljoen)
Data privacy en beveiliging zijn zo cruciaal voor onze samenleving geworden
dat de toezichthouders deze wet streng zullen handhaven
• Bescherm uw goede reputatie
U moet privacy- en beveiligingsincidenten publiek melden. Voorkomen van
incidenten beschermt uw goede reputatie en dus daarmee uw voortbestaan
1 op de 5 organisaties ziet de GDPR als risico voor de
bedrijfscontinuïteit!
Hoge boetes kunnen leiden tot ontslagen
Negatieve media aandacht leidt tot klantverlies
Hoge boetes bedreigen de continuïteit van de organisatie
Negatieve (social) media aandacht reduceert de brandvalue
Mogelijke rechtszaken door aandeelhouders als we een data lek hebben
Verlies marketshare als klanten denken dat onze concurrenten
beter zorgdragen voor de gegevens van hun klanten
We maken ons geen zorgen omdat we compliant zijn
We hebben geen zorgen over mogelijke fallout van de GDPR
Ik weet niet
Source: Veritas 2017 GDPR survey
HOE ?
Eén platform met alle functies voor duurzame compliance
Geautomatiseerd AGV/GDPR proces. Snel transparant compliant met minimale impact op uw
bedrijfsvoering. Volledig gehost, geschikt voor grote en kleine organisaties. Best practices ingebouwd.
1. Inventariseer GDPR vereisten via standaard (Pripare) vraag en antwoord model
Voorgedefinieerd (Pripare) vragenlijst waardoor helder wordt waar de focus moet liggen
2. Analyseer Privacy Impact (PIA) voor “Privacy by Design”
Voorgedefinieerd (NOREA) per applicatie/systeem ten minste eenmalig uit te voeren
3. Control GDPR Beheersmaatregelen en Procedures in beeld
GDPR control framework template voor de implementatie van uw privacy & security
beheersmaatregelen zodat iedereen weet wat te doen
HOE ?
4. Audit uw interne beheersing met standaard AGV/GDPR surveys
Standaard geautomatiseerde en vooraf ingeplande AGV/GDPR audits b.v. per
kwartaal of halfjaarlijks met monitoring en automatische analyse van resultaten
5. Verbeter uw AVG/GDPR interne beheersing
Audit resultaten en incident management leidt tot verbeteringen. Monitor en
manage noodzakelijke verbeterprojecten
6. Rapporteer
Interne en Externe compliance rapportages & dashboarding
1. Inventariseer
2. Analyseer (PIA)
3. Control
4. Audit
5. Verbeter
6. Rapporteer
Contact:
Tim Willems
+31(6) 54792099
[email protected]
www.RiskRhino.com
The ultimate GDPR risk protection
Download