DAS-BEURS blijft GROEN - Provincie West

advertisement
DAS-BEURS blijft GROEN
Duurzaamheid op de “Doe aan Sport”-beurs
Wat betekent duurzaam? Voor velen is het een wollig en vaag begrip. In een notendop
betekent het handelen met respect voor mens en milieu, zowel nu als met het oog op de
toekomst. Duurzaamheid omvat een koppeling van welvaart en welzijn (sociaal) met
verantwoorde economische groei (economie) en een verbetering van de leefomgeving
(milieu).
Een duurzame (maatschappelijke) ontwikkeling houdt in dat men streeft naar het
wegwerken van de armoede in de eigen omgeving en elders, bijvoorbeeld in het arme
zuiden.
Het betekent ook dat de huidige generatie zorgzaam omgaat met de voorraden aan
natuurlijke grondstoffen zodat ook de toekomstige generaties in hun levensbehoeften
kunnen voorzien.
Daarnaast wil het zeggen dat de toekomstige generatie van de huidige generatie een
leefbare planeet erven: menselijke activiteiten mogen geen onherstelbare schade aan
het milieu toebrengen (zoals bijvoorbeeld het geval zou zijn indien door menselijke
activiteiten het klimaat op een onherstelbare manier zou veranderen).
Een duurzame economie richt zich niet enkel op winst en het behoud en creëren van
arbeidsplaatsen, wat op zich een belangrijk streven moet blijven, maar het gaat ook om
de kwaliteit van de arbeid (vb. goede arbeidsomstandigheden) en de maatschappelijke
meerwaarde die deze economische activiteit oplevert, zowel voor de huidige als
toekomstige generaties.
Ook tijdens de DAS-beurs 2016 blijft het thema duurzaam organiseren belangrijk.
Werken rond duurzaamheid is geen eenmalig feit. De concrete acties worden ook dit jaar
uitgevoerd.
DAS-BEURS blijft GROEN
SAMEN VOOR EEN
DUURZAME ORGANISATIE
Speciale actiepunten
voor de SCHOLEN
In 2016 blijft de organisatie van de
DAS-beurs
in
het
teken
van
duurzaam organiseren
Zorg
voor
het
milieu,
zuinig
omspringen met grondstoffen
en
duurzaamheid
zijn
voor
de
organisatoren van de West-Vlaamse
Doe Aan Sport-beurs geen holle
begrippen.
 ZORG VOOR EEN “GROENE
PICKNICK” (boterhammendoos, gezonde producten,
stukje fruit)
 PROBEER MET DE FIETS TE
Bijschrift bij foto of
afbeelding
Voor, tijdens en na de DAS-beurs
zullen tal van maatregelen genomen
worden
om
de
“ecologische
voetafdruk” van de DAS-beurs zo
klein mogelijk te houden.
KOMEN
 SORTEER AFVAL, GEBRUIK
DE AFVALEILANDEN
 BEZOEK DE WATERBAR
 NEEM DEEL AAN DE “THEMA
SPORSTANDEN” ( afvalrace,
rolstoelparcours, handbike,
Een greep uit de
maatregelen

herbruiken van standborden

selectief inzamelen van afval

aankoop “milieuvriendelijk” tapijt

drukwerk op gerecycleerd papier

samenstellen van een milieuteam

promoten van groene picknick

installeren van een tweede waterbar

stimuleren van gebruik van de fiets

aankoop van “schone kleren” t-shirts

beperkt gebruik tapijt

gebruik afvaleilanden

toezicht door milieuteam

gratis water voor alle
deelnemers

water in herbruikbare bekers

“thema” sportstanden

Aankoop eco-afbakeningslint
boccia)
Het
zijn
niet
alleen
de
organisatoren die inspanningen
leveren!
Ook
aan
de
deelnemers
(scholen)
en
aan
de
standhouders (clubs, federaties
en
organisaties)
worden
inspanningen gevraagd om hun
steentje bij te dragen
 LAAT GEEN ZWERFVUIL
ACHTER
DOE MEE!
SAMEN ZORGEN WIJ
ERVOOR DAT DE DASBEURS GROENER
WORDT
DAS-beurs 2016 27/6, 28/6, 29/6
Download