PowerPoint-presentatie - Metropoolregio Rotterdam Den Haag

advertisement
DE METROPOOL: BASIS VOOR EEN
EVENWICHTIGE SOCIALE
INFRASTRUCTUUR
Henk Oosterling
Filosoof, universitair hoofddocent EUR,
directeur Rotterdam Vakmanstad
Een stip op de horizon?
Focus 2025
 “De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is in 2025
internationaal marktleider in het ontwerpen,
ontwikkelen, maken en vermarkten van oplossingen op
het gebied van duurzaam leven in een sterk
verstedelijkte deltaregio. In de regio worden
samenhangende oplossingen bedacht, getest en
geproduceerd voor mondiale logistieke, energie-,
voedsel- en veiligheidsvraagstukken.”
Vijf trends voor scenario’s
1. Metropoolvorming
2. Kenniseconomie
3. Opkomst van de slimme maakindustrie
4. Ecologisering van de economie
5. De stad als aantrekkelijk consumptiegebied
regionale prognoses 20142040
Populatie MRDH: 2.200.000 inwoners met educatieve kernen Rotterdam,
Den Haag en Delft. Uit de cijfers blijkt dat 33% van de bevolking bestaat
uit jongeren.
Duurzaamheid?
Duurzaam
vakmanschap
Sociale
duurzaamheid
- Hart
- Zorg
Mentale
duurzaamheid
- Hoofd
- Leven lang Leren
Fysieke
duurzaamheid
- Hand
- Milieu
Duurzaamheid
ECO
3
Inter-esse
Download