Voorbeeld persbericht - De Dag van de Duurzaamheid

advertisement
Voorbeeld persbericht
LOGO INITIATIEFNEMER
Persbericht - Dag van de Duurzaamheid 11-11-11
Omschrijving [zeer korte omschrijving in een zin wat er gebeurt, met b.v. hoeveel personen]
Plaats, datum persbericht
De derde Dag van de Duurzaamheid wordt dit jaar op vrijdag 11 november gevierd met duizenden grote
en kleine activiteiten door het hele land. Op deze dag houden honderden particulieren, bedrijven,
organisaties, scholen en gemeenten, verspreid over het hele land, hun eigen duurzame actie.
Nieuwsalinea [meld hier het nieuws in drie zinnen, de 'wie wat waar waarom en hoe'. Leg duidelijk uit wat je doet
en wat er te zien is,]
Mening [Leg hier in je eigen woorden uit wat je vindt, en waarom je bijvoorbeeld mee doet met de Dag van de
Duurzaamheid , met een citaat]
Onderbouwing [meld het hier als je wat weet over achtergronden, cijfers, hoeveelheden, hoe lang heb je al
ervaring hiermee]
Voor meer informatie:
www.dagvandeduurzaamheid.nl (initiatief van www.urgenda.nl)
Eigen website of link naar de activiteit op www.dagvandeduurzaamheid.nl/......
Zet duidelijk hoe je te bereiken bent, en vooral wanneer niet.
Zet er ook onder of je bijvoorbeeld beeldmateriaal beschikbaar hebt, of sluit voorbeeld van je actie bij.
Download