E-mailsjabloon verkoopsverhaal MNT

advertisement
Het Eliminate-project
Voorbeelde-mail persbericht
(A.u.b. deze gebruiken om het persbericht naar uw lokale media te versturen.)
Hallo [Naam]
De Kiwanis-club van [Naam] bundelt zijn krachten met Kiwanis-leden wereldwijd om gedurende de
komende 4 jaar USD$110 miljoen in te zamelen. Onze wereldwijde campagne voor kinderen heet Het
Eliminate-project: Kiwanis en het bestrijden van tetanus bij moeders en pasgeborenen. Met dit
project zullen in 38 landen miljoenen vrouwen en hun toekomstige baby’s die het risico lopen op MNT,
gered en beschermd worden. De geldinzamelingsacties steunen UNICEF en zijn partners in hun pogingen
om MNT wereldwijd uit te bannen.
Elke dag sterven 160 pasgeborenen aan tetanus, een pijnlijke ziekte die extreme stuiptrekkingen
veroorzaakt als gevolg van onhygiënische bevallingspraktijken. Tetanus is een zeer goed te voorkomen
ziekte die vrijwel verdwenen is in de geïndustrialiseerde wereld, maar het treft nog steeds moeders en hun
baby’s in ontwikkelingslanden. De Kiwanis-club van [Naam] wil helpen.
Ik heb een persbericht samen met wat aanvullende informatie in de bijlage toegevoegd. Ik kan u ook nog
foto’s en materiaal van recente bezoeken door Kiwanis en UNICEF ter plekke toesturen.
Laat het mij gerust weten als u nog vragen heeft. Hartelijk bedankt voor uw overweging.
Naam
E-mail
Telefoon
Beschikbare interviews:
 [Voornaam en achternaam], [Functie bij Kiwanis]
[Plak hieronder het persbericht]
Download